Vidzemes reģionālais jauniešu forums "Ievirzi Vidzemi!"

Jaunieši, pašvaldību (tai skaitā – pašvaldību jauniešu centru), valsts un nevalstiskā sektora pārstāvji  – tiekamies Vidzemes reģionālajā jauniešu forumā, lai iepazītos viens ar otru, dalītos ar savu pieredzi, dzirdētu veiksmes stāstus, veidotu sadarbību un novērtētu jauniešus kā resursu Vidzemes reģiona attīstībai! Pieteikšanās līdz 2014. gada 30. aprīlim. Forums notiek 2014.gada 9.-10.maijā Vidzemes Olimpiskajā centrā (Rīgas iela 91, Valmiera).

Reģionālā jauniešu foruma „Ievirzi Vidzemi!” mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvu un uzņēmējdarbību Vidzemes plānošanas reģionā.

Vidzemes reģionālajā jauniešu forumā vienuviet būs iespēja:

• satikt 100 cilvēkus, kuri domā, ka jaunieši ir resurss Vidzemes attīstībai;
• uzzināt situāciju Vidzemes plānošanas reģionā jauniešu uzņēmējdarbības un uzņēmējspējas kontekstā;
• iepazīt jauniešu veiksmes stāstus vietējā un starptautiskā mērogā;
• noskaidrot jauniešiem aktuālākās profesijas šodien un rīt;
• attīstīt radošo domāšanu un izprast sociālā uzņēmuma konceptu;
• gūt jaunu pieredzi un piedzīvot dažādību diskusijās.

Pasākuma programma

Dalība forumā ir bez maksas. Dalībniekiem tiks nodrošināta nakšņošana, ēdināšana un izdales materiāli. Ceļa izdevumi nokļūšanai  uz/no jauniešu foruma norises vietu „Vidzemes Olimpisko centru”, Rīgas ielā 91, Valmierā (www. http://voc.lv/) dalībniekiem jāsedz pašiem. Piesakies, aizpildot anketu elektroniski: http://ejuz.lv/ievirzividzemi  līdz 2014. gada 30. aprīlim. Rezultāti tiks paziņoti līdz 2014. gada 2.maijam!. 

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Aija Strazda, tālr.: 67336653 un/vai  aija.strazda[at]redcross.lv

Forumu organizē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar biedrību „Jaunatnes līderu koalīcija” un biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” struktūrvienību Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne (JSPA reģionālais sadarbības partneris Vidzemes un Zemgales reģionā) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.