Vidzemes reģiona apmācības: Patiesība ir tur - dabā!

Aicinām pieteikties apmācībām par āra dzīves aktivitātēm un piedzīvojumu izglītību* kā metodi darbā ar jauniešiem. Apmācības notiks: 2015.gada 24.- 26. aprīlī, Vidzemes reģionā, viesu namā "Laso", Alkšņos, Cēsu novadā http://www.laso.lv. Pieteikšanās līdz 15. aprīlim, aizpildot pieteikuma anketu elektroniski: http://ej.uz/kpy5

Apstiprinājums par dalību apmācībās katram personīgi tiks nosūtīts e -pastā līdz 2015. gada 17. aprīlim. 

Apmācību mērķis: radīt izpratni par āra dzīves aktivitātēm, piedzīvojumu izglītību un tās pieejām, kā arī sagatavot apmācību dalībniekus būt gataviem veidot un vadīt āra dzīves aktivitātes, un popularizēt līdzdalības ideju.

Apmācību uzdevumi: 

  • sniegt apmācību dalībniekiem teorētisku informāciju par āra dzīves metodēm, rīkiem, konceptiem un mācīšanās procesa vadīšanu/veicināšanu;
  • dot iespēju dalībniekiem piedzīvot un izprast līdzdalības principu ietekmi uz aktivitāšu veidošanu un realizāciju;
  • ļaut apmācību dalībniekiem praktiski izmēģināt dažādas āra dzīves izglītības metodes un rīkus;
  • atvēlēt laiku un vietu apmācību dalībnieku praktiskajai mācīšanās daļai un personīgā mācīšanās procesa pilnveidošanai, un metodes jauniegūto zināšanu/prasmju sasaistei ar katra realitāti – darbu ar jauniešiem. 

Dalībnieku profils: jaunatnes darbinieki un tie, kuriem ir interese jaunu metožu apgūšanā, lai dažādotu un ienestu inovācijas savā darbā ar jaunatni.

*PIEDZĪVOJUMU IZGLĪTĪBA ir brīvā dabā organizēts mācību process, kura pamatā ir tā dalībnieku aktīva un mērķtiecīga iesaiste aizraujošās, izaicinājumiem pilnās āra aktivitātēs. Piemēram – pārgājieni, klinšu kāpšana, braukšana ar kanoe, virvju kursi vai komandu veidošanas uzdevumi. Mācību galvenā doma ir apgūt zināšanas caur paša piedzīvoto. 

Apmācības par āra dzīves aktivitātēm un piedzīvojumu izglītību nav izdzīvošanas prasmju treniņš vai kādas āra dzīves tehnikas specifiskas apmācības. 

Apmācības vadīs: Māris Resnis un Normunds Pīlips.

Apmācības notiks pilnas 3 dienas, tāpēc svarīgi, lai tu varētu piedalīties visas apmācību dienas! Apmācības ir BEZ MAKSAS! Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra ar Latvijas un Šveices sadarbības programmas atbalstu sedz uzturēšanās, ēdināšanas un apmācību izdevumus. Ceļa izdevumi uz apmācību norises vietu gan jāsedz pašam.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildus informācija, lūdzu, raksti vai zvani – Līva Stupele, Vidzemes reģionālā koordinatore tālr.: 29814984; liva[at]llf.partneribas.lv