Vidusskolēnu idejas – kā uzlabot izglītības un profesionālās attīstības iespējas Latvijā un ES?

Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā” (EKL) ir apkopojusi Latvijas vidusskolēnu idejas par to, kāds atbalsts viņiem nepieciešams un kur viņi vēlētos ieguldīt Eiropas Savienības līdzekļus. Šā gada rudenī EKL ir novadījusi sešus pasākumus Latvijas reģionos, kas veltīti Eiropas Pilsoņu gadam un gaidāmajai Latvijas prezidentūrai ES Padomē. To ietvaros vairāk nekā 300 skolēni no 20 skolām diskutēja par savām šābrīža iespējām un par to, kā tās varētu uzlabot nākotnē. Jauniešu izstrādātās idejas tiks nosūtītas politikas veidotājiem ar cerību, ka tās tiks uzklausītas, kā arī iespēju robežās realizētas. Pievienotajā pārskatā iekļautas vairāk kā 60 konkrētas idejas vairākos tematiskos blokos.

Latvijas jauniešu informētība par ES jautājumiem, kā arī ES piedāvāto iespēju izmantošana ir salīdzinoši zema. Tāpēc biedrība „Eiropas Kustība Latvijā” vadīja interaktīvus pasākumus vairāk nekā 300 vidusskolēniem no septiņām Latvijas pilsētām, sniedzot iespēju radīt idejas uzlabojumiem Latvijā un ES kopumā. Skolēnu uzdevums bija rast konkrētus risinājumus – kā labāk iesaistīt jauniešus dialogā ar ES, kādus pasākumus, aktivitātes un programmas īstenot.

Projekta noslēgumā EKL apkopoja jauniešu idejas, tās sagrupējot pa tematiskajiem blokiem – izglītība, nodarbinātība, brīvā laika pavadīšana, jauniešu informēšana, politiskā un sabiedriskā aktivitāte u.c. Jāatzīmē, ka pirmās divas tēmas jauniešu acīs ir absolūta prioritāte. Eiropas Savienībai, piemēram, būtu jānodrošina izglītības sistēmu harmonizācija, visiem skolēniem pieejamas apmaiņas programmas un prakses ārzemēs, bet aktīvāku rīcību jaunieši sagaida arī vietējā līmenī. Lielu potenciālu viņi saredz skolu sadarbībā ar uzņēmējiem un karjeras konsultācijās.

Aktīvāk iesaistīties pilsoniskajā un sabiedriskajā dzīvē jauniešiem palīdzētu neformālie pasākumi, īpaši brīvlaikā – „kafija ar politiķiem”, apspriedes, kā arī diskusijas, izmantojot jaunu zināšanu un ideju radīšanas metodes, tādas kā simulācijas spēles un radošās darbnīcas. Kā secina Kristīne Gailīte, projekta vadošā eksperte, „Latvijas jaunieši nav pasīvi, viņiem rūp sava valsts un visas Eiropas nākotne, un viņi skaidri apzinās, kādi uzlabojumi ir nepieciešami – piemēram, plašāks dialogs un atbalsts jauniešiem. Šis projekts ir parādījis, ka vidusskolēni augsti novērtē, ja kāds interesējas par viņu viedokli. Ceru, ka arī lēmumu pieņēmēji, kuriem šīs jauniešu idejas tika nosūtītas, centīsies tās ņemt vērā.”

Papildus informācijai lūdzam sazināties ar projekta vadītāju: Diāna Potjomkina, 28883143, info@eiropaskustiba.lv.

Ieskatam: Biedrība „Eiropas Kustība Latvijā” (EKL) ir īstenojusi Sabiedrības integrācijas fonda atbalstīto projektu „Jaunieti, esi aktīvs pilsonis Eiropā!”, aicinot skolēnus kļūt aktīvākiem, veicinot latviešu un cittautiešu jauniešu eiropeisko un pilsonisko identitāti un savstarpējo sadarbību. EKL rīkotās radošās darbnīcas un simulācijas spēles veltītas Latvijai un ES aktuālām tēmām – Eiropas Pilsoņu gadam (2013.) un Latvijas prezidentūrai ES Padomē (2015. gada pirmā puse). Projektā kopā tika iesaistīti vairāk kā 300 skolēni no 20 skolām septiņās pilsētās (Grobiņa, Liepāja, Ventspils, Līvāni, Jēkabpils, Daugavpils un Rēzekne), kā arī multiplikatori. Skolēnu izteiktās idejas tika apkopotas un nosūtītas atbildīgajām Latvijas pārvaldes institūcijām un nozares organizācijām, kā arī tiks iespēju robežās izmantoti turpmākajā EKL darbā.

Informācija un kopsavilkums par katru no pasākumiem pieejami EKL mājas lapā www.eiropaskustiba.lv, sadaļā „Jaunumi.”