,,Veselības karuselis’’ uzņem ātrumu

Veselība ir viena no tām lietām, ko cilvēks cilvēkam novēl dzimšanas dienās, jaunajā gadā. Tas pierāda tikai to, ka veselība ir vērtība. Par veselību daudz runā medijos, raksta laikrakstos, par šo tēmu runā arī skolās - klases audzināšanas, bioloģijas stundās. Taču jauniešu veselība neuzlabojas, jauniešu veselības rādītāji ar katru gadu lielākoties pasliktinās, jo pieaug ne tikai psihoaktīvo vielu, smēķēšanas un alkohola lietošanas izplatība jauniešu vidū, bet tai skaitā jauniešu veselību jau no pusaudžu vecuma negatīvi ietekmē neveselīgi uztura paradumi, fiziskās aktivitātes trūkums, mazkustīgs dzīvesveids. Tas viss pierāda, ka veselība, veselīgs dzīvesveids ir tēmas, kas jaaktualizē nepārtraukti!

ARPC ,,Zeimuļs’’ jauniešu izveidotā iniciatīva ,,Veselības karuselis’’ ļaus pavasara brīvdienu laikā tēmu ,,veselība’’ apskatīt, izspēlēt, izdiskutēt plašāk.

Projekta realizācija uzsākta 14. janvārī. Visu šo laika posmu projekta līderi ir čakli darbojušies. Ir precizēta apmācību nedēļas ,,Tas jāzina katram’’ programma, ir notikusi sanāksme ar izglītības iestāžu direktoru vietniekiem audzināšanas darbā, lai iesaistītu iniciatīvā skolu jauniešus, kuri piedalīsies apmācību nedēļā, bet vēlāk darbosies savās skolās kā multiplikatori. Ir pārskatītas neformālās izglītības metodes, lai izvēlētos savai iniciatīvai vispiemērotākās, ir iegādāts sporta inventārs, tiek gatavotas interesantas stafetes. Ir izveidota projekta emblēma, kas rotā projekta dalībnieku atpazīšanas zīmi – T kreklus. Bet vēl ir darbi, kas jāpaspēj izdarīt, jo jau pirmdien, 25. martā plkst.10.00 tiks atklāta iniciatīvas apmācību nedēļa ,, Tas jāzina katram’’. Šīs nedēļas laikā būs iespēja  vairāk izzināt tās tēmas par veselīgu dzīvesveidu, kas jauniešiem škiet  aktuālas:

•    veselīgs uzturs;
•    pirmā palīdzība nelaimes gadījumos;
•    fiziskās aktivitātes jeb ,,Sports visiem’’;
•    nē – visa veida atkarībām!
•    reproduktīvā veselība.

Ceram, ka projektā iesaistītie jaunieši gūs daudz jaunu zināšanu un ideju, jo mūsu iniciatīva būs radoša, pārdomāta, atraktīva, izglītojoša un mūsdienīga.

Iniciatīvas līderu vārdā Annija