Vēlies īstenot iekļaujošus projektus? Piesakies partneru meklēšanas aktivitātei Vācijā (SPI Inclusion matchmaking)

Šīs aktivitātes mērķis ir palīdzēt iekļaujošās jomas profesionāļiem atrast starptautiskus partnerus, veicināt un atbalstīt iekļaujošus projektus programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros. Aktivitāte norisināsies Vācijā (Frankfurtē) no 6. līdz 10. oktobrim. Pieteikšanās līdz 30. maijam!

Iekļaujošo projektu īstenotāji nacionālā līmenī jau šobrīd aktīvi tīklojas, tomēr tīklošanās starp Eiropas valstīm joprojām ir izaicinājums, tāpēc tiek organizēta šī aktivitāte, lai ļautu satikties profesionāļiem, kas strādā sociālās iekļaušanas jomā un meklē partnerus ES projektiem sociālās iekļaušanas jomā.

Piemēram, profesionāļiem, kas strādā ar jauniešiem ar speciālām vajadzībām, (invaliditāti, veselības problēmām) būs iespēja tīkloties un uzzināt kādas iespējas piedāvā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”. Abas programmas piedāvā rīkus līdzdalības veicināšanai un atbalstam, kā arī jauniešu sociālajai integrācijai.

Šīs aktivitātes laikā dalībniekiem būs iespēja iepazīt citus šīs jomas profesionāļus, viņu darbu un intereses. Iespējams jau aktivitātes laikā kopā ar citiem dalībniekiem radīsiet kopīgu projekta ideju un uzsāksiet ES programmas projekta pieteikuma sagatavošanu.

Aktivitātes mērķi

  • veicināt un atbalstīt iekļaujošu projektu īstenošanu programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros.
  • izzināt programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvātās iespējas jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai un līdzdalības atbalstam.
  • dot iespēju atrast projektu partnerus turpmākai starptautiskai sadarbībai.

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2019. gada 30. maijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/spi-inclusion-matchmaking-find-european-partners-for-inclusion-projects.7961/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.
Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā.
Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc semināra noslēguma organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!
 

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore
Tālr.: +371 6736289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv