Veido demokrātijas projektu „Getting your voice heard II”!

Starptautiskai apmācību iespējai aicinām atsaukties visus tos jauniešus un jaunatnes darbiniekus, kuriem interesē jauniešu demokrātijas projekti, jauniešu līdzdalības jautājumi un iesaistīšanās savas dzīvesvides uzlabošanā! Jauniešu grupas, kā arī jaunatnes darbinieks/līderis var pieteikties apmācību kursam  „Getting your voice heard II”. Apmācību mērķis ir attīstīt dalībnieku prasmes jauniešu demokrātijas projektu veidošanā un īstenošanā. Apmācības notiks 2013. gada 6.-10. martā Oslo, Norvēģijā. Pieteikšanās: līdz 25. janvārim!

Apmācību kursa mērķi:
1.Sagatavot jauniešus un jauniešu līderus, lai viņi spētu veidot jauniešu demokrātijas projektus (t.sk. izstrādāt projekta ideju un īstenošanas plānu) ES programmā „Jaunatne darbībā” (1.3. apakšprogramma). 
2.Atrast projekta partnerus turpmākajai sadarbībai un kopā ar partneriem sagatavot jauniešu demokrātijas projektu pieteikumu.
3.Dalīties pieredzē, labās prakses piemēros un ar citiem partneriem mēģināt atrast kopīgas projektu tēmas.
4.Sniegt padziļinātu izpratni par jauniešu demokrātijas projektiem.

Dalībnieku profils:
-jauniešu grupas (jauniešu līderi un jauniešu organizāciju, jauniešu klubu un jauniešu domju pārstāvji), kas sastāv no 2-3 jauniešiem (vecumā no 16-20 gadiem) un jaunatnes darbinieks/līderis, kas ir ieinteresēts veidot starptautiskus jauniešu demokrātijas projektus
-ir pārstāvošās organizācijas atbalsts veidot projektus
-spēja apmeklēt semināru pilnu laiku
-spēja komunicēt angļu valodā

Apmācībās tiks izmantotas dažādas aktīvas metodes: grupu darbs, prāta vētras metode, simulācijas, dažādas spēles, debates un diskusijas. Tās izmantojot, tiks veidoti jauniešu demokrātijas projekti finansējuma saņemšanai programmā „Jaunatne darbībā”.

Darba valoda: angļu
Organizators: programmas „Jaunatne darbībā” Norvēģijas Nacionālā aģentūra
Līdzfinansējums: LVL 20

Pieteikšanās apmācību kursam iespējama līdz 2013. gada 25. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-...

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu. Sīkāka informācija par apmācību kursu angļu valodā: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/get...