Valodas treniņš! Angļu valodas komunikācijas kompetences starptautiskajiem jaunatnes projektiem (Linguistic Workout!)

Apmācības norisināsies no 10. līdz 16. martam Malagā, Spānijā. Šo apmācību mērķis ir uzlabot komunikācijas kompetences angļu valodā, izmantojot funkcionālo metodoloģiju, koncentrējoties uz starptautisko darbu ar jaunatni programmā "Erasmus+". Apmācībās aicināti piedalīties dalībnieki, kas vēlas veidot partnerības un izstrādāt starptautiskus jaunatnes projektus. Pieteikšanās līdz 28. janvārim!

Vai tev kādreiz ir bijušas grūtības strādāt starptautiskā vidē? Vai tu vēlētos uzlabot savas angļu valodas kompetences, lai strādātu programmā "Erasmus+"? Vai tu vēlētos efektīvi komunicēt un  izstrādāt kvalitatīvākus projektus? Kā būtu ar jaunu partneru sastapšanu un kopīgu projektu rakstīšanu?

Ja vismaz uz vienu no jautājumiem atbildēji apstiprinoši, tad tev ir jāpiesakās!

Apmācību mērķis:
Šo apmācību mērķis ir sniegt dalībniekiem praktiskus rīkus, lai viņi varētu uzlabot savas angļu valodas komunikācijas kompetences (prasmes, attieksmes un zināšanas) starptautiskos programmas "Erasmus+" projektos, Eiropas mobilitātes un mūžizglītības programmās.

Šīs apmācības ir izstrādātas cilvēkiem, kuri vēlas iegūt pārliecību un apgūt jaunus rīkus, lai komunicētu angļu valodā, balstoties viņu jau esošajās zināšanās. Tāpēc dalībniekiem jābūt jau vidējam angļu valodas zināšanu līmenim (A2-B1). Apmācības nav paredzētas iesācējiem vai angļu valodas profesionāļiem.

Apmācību uzdevumi:

  1. sniegt dalībniekiem praktiskus rīkus, lai aktivizētu un uzlabotu viņu angļu valodas prasmes;
  2. izstrādāt stratēģiju, kā tikt galā ar komunikāciju starptautiskā mobilitātes projektā.
  3. palīdzēt dalībniekiem uzlabot viņu esošās angļu valodas zināšanas, lai īstenotu starptautiskos mobilitātes projektus;
  4. izmēģināt praktiskas situācijas, kur komunikācija angļu valodā ir nepieciešama (darbu un uzdevumu prezentācijas, organizācijas prezentācijas, projektu dizaina prezentācijas u.c.);
  5. sniegt informāciju un vārdu krājumu par mobilitāti un programmu "Erasmus+", kā arī par projektu vadību;
  6. attīstīt angļu valodas komunikācijas stratēģijas, kultūru atšķirību pārvarēšanai, lai fasilitētu sapratni starpkultūru un starptautiskās partnerībās;
  7. fasilitēt ilgstošu partnerību veidošanu starp dalībnieku organizācijām turpmākai sadarbībai.

Metodoloģija
Apmācību metodoloģija ir balstīta eksperimentālajā mācīšanās pieredzē, vidē, kurā dalībnieki var mācīties viens no otra un no treneriem.
Šajās apmācībās izmantotā metodoloģija ir balstīta neformālās izglītības metodēs, kas ir pilnībā funkcionālas un tematam atbilstošas. Apmācību mērķis ir veicināt komunikāciju starp dalībniekiem, izmantojot simulācijas aktivitātes un praktiskus komunikācijas uzdevumus. "Mācīšanās darot" aktivitātes ir pilnībā ieintegrētas apmācību saturā.

Apmācību laikā dalībnieki mācīsies, kā mācīties pašiem un kā uzlabot savas prasmes, izmantojot simulācijas uzdevumus, lomu spēles, prezentācijas un darba grupas, kurās dalībnieki strādās ar izlasītā saprašanu, vārdu krājumu, gramatiku, klausīšanos un runas uzdevumiem.

Radošo darbnīcu laikā un atkarībā no grupu lieluma, dalībnieki var tikt sadalīti 2 grupās, lai viņi varētu gūt maksimālu labumu no aktivitātēm. Valodu prasmes, kultūru un valodu atšķirības un dažādi mācīšanās stili tiks ņemti vērā. Grupas tiks veidotas, balstoties dalībnieku pieteikumos sniegtajā informācijā un pirmās dienas iepazīšanās aktivitātēs gūtajā informācijā.

Lejupielādei:

Kā pieteikties?

Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2018. gada 28. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/linguistic-workout-english-communication-competences-for-transnational-youth-projects.7027/
Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.
Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

  • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
  • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
  • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu kordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv