Vairāk nekā 100 dalībnieku piedalījās projekta "PROTI un DARI!" īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās prakses pārņemšanas pasākumā

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras īstenotā projekta "PROTI un DARI!" (turpmāk - projekts) ietvaros, 12. decembrī, Bellevue Park Hotel Riga, rīkoja projekta īstenošanas un sasniegto rezultātu izvērtēšanas un labās prakses pārņemšanas pasākumu.

Pasākumā piedalījās dalībnieki no dažādām pašvaldībām, Centrālās finanšu un līgumu aģentūras, Izglītības un zinātnes ministrijas, Plānošanas reģioniem, Labklājības ministrijas u.c. Pasākuma dalībnieki tika informēti par Projekta "PROTI un DARI!" ieviešanas progresu, dalījās savstarpējā pieredzē par projekta ieviešanas aktualitātēm dažādu Latvijas plānošanas reģionu pašvaldībās. Projekta supervizore informēja par supervīziju nozīmīgumu projekta ieviešanas gaitā, kā arī pašvaldību darbinieki dalījās ar pieredzi darbā ar dažādu mērķa grupu jauniešiem.

Foto mirkļus no pasākuma skatīt šeit.