Vaidavā atklāts multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs!

2012. gada 7. decembrī Kocēnu novada Vaidavā atklāja multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru. Atklāšanas pasākumā piedalījās jaunieši no novada izglītības iestādēm un jauniešu domes, kā arī pārstāvji no Šveices Konfederācijas vēstniecības Latvijā, Vidzemes plānošanas reģiona, Vidzemes attīstības aģentūras un Kocēnu novada domes.

Jauniešu centrs ir izveidots Vaidavas kultūras un amatniecības centra telpās, kur jauniešiem tiks organizēti dažādi neformālās izglītības pasākumi - kursi, lekciju cikli, radošās darbnīcas, starpnovadu jauniešu sadraudzības pasākumi, kā arī sakārtota ēka pie Vaidavas ezera, to piemērojot skolēnu un jauniešu nometņu rīkošanai. Mājas fasāde nokrāsota zaļa, tādējādi saglabājot saistību ar vēsturiski zaļo toni, jo tautā šī ēka jau izsenis dēvēta par "Zaļo māju". Būvdarbus veica SIA "Ekers", projektētājs - Valdis Ligers.

Projekta "Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" mērķis ir stimulēt Kocēnu un kaimiņu novadu jauniešu iniciatīvas veidošanos un piedāvāt jauniešiem iespējas pilnvērtīgai izaugsmei. Jauniešu centra aktivitātēs tiks iesaistīti arī jaunieši no Vaidavas un Dauguļu speciālajām internātpamatskolām un sociālā riska grupām, veicinot šo jauniešu integrāciju novada aktivitātēs.

Projekta realizācijas gaitā jauniešu centram iegādāts tenisa, novusa un hokeja galds, basketbola, futbola un volejbola bumba, kā arī portatīvais dators, stacionārie datori, multimediju projektors, multimediju projektora ekrāns un televizors. Aprīkojums paredzēts jauniešu aktivitāšu nodrošināšanai.

Projekta īstenošanas laikā izveidojusies un nostabilizējusies Kocēnu novada jauniešu dome, Kocēnu novada domē darbu uzsākusi jauniešu koordinatore. Īstenotas vairākas jauniešu domes iniciētas aktivitātes.

Projekts "Multifunkcionāls jauniešu aktivitāšu centrs Vaidavā" tika finansēts no Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" līdzekļiem, kā arī no Kocēnu novada domes līdzfinansējuma (LVL 3 798,00). Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir Ls 75 955,00.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta īstenotājs ir valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.