Uzzini vairāk par ANO Pasaules Jaunatnes ziņojumu par jauniešu pilsonisko līdzdalību

Ziņojums pēta jauniešu līdzdalību ekonomiskajā, politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Tas apkopo informāciju par jauniešu politisko, ekonomisko un sociālo līdzdalību, tajā ir arī ekspertu viedokļi un atzinumi, lai nodrošinātu stabilas un daudzveidīgas perspektīvas jauniešu iesaistei.

Kamēr jūs lasīsiet ziņojumu, uzdodiet sev jautājumu: cik redzama ir jauniešu politiskā līdzdalība? Kas to ir ietekmējis: intereses trūkums vai iespēju trūkums?
 
Piedāvājot jaunas perspektīvas un inovatīvas idejas jauniešu līdzdalībai, ir paredzēts, ka ziņojums kalpos kā stimuls un instruments politiskām diskusijām, rīcībai un dialogam starp jauniešiem un varas iestādēm. To varēs izmantot, lai risinātu tādu problēmu kā  intereses trūkumu, veicinot jauniešu līdzdalību jau pēc iespējas agrāk ar izglītības starpniecību, kā arī novēršot iespēju trūkumu, dodot jauniešiem iespējas īstenot savas idejas.

Lasi vairāk:
Pasaules jaunatnes ziņojums par jauniešu pilsonisko līdzdalību
Kopsavilkums