Uzbursim ideālu jauniešu centru

Kas ir jauniešu iniciatīvu centrs? Vai Slovākijas un Latvijas izpratne šajā jautājumā atšķiras? Kādam jauniešu izpratnē jābūt viņu neformālās izglītības, pulcēšanās, attīstības un atpūtas centram? Par to idejās un pieredzē dalīsies neformālā jauniešu grupa „Sinerģija” no Latvijas (Olaine) un „BzzGroup” no Slovākijas.

Projekts „Ideāls jauniešu centrs” (īstenots ES programmā „Jaunatne darbībā”) norisināsies no 21. līdz 29. septembrim Latvijā. Tā mērķis ir diskusijās un darba grupās izsapņot katram savu un vienoties par kopēju, internacionālu ideālā jauniešu centra vīziju, ko vēlāk prezentēt lēmumpieņēmējiem – projekta pamatā ir problēmas, ka Slovākijas „BzzGroup” jauniešiem ir apgrūtinātas iesaistīšanās iespējas viņu jauniešu centrā, savukārt Olainē tāda pagaidām nav, taču jaunieši to vēlas sasniegt. Projekta dalībniekiem būs arī iespēja iepazīt dažādas kultūras un pilnveidot/iegūt jaunas prasmes.

Projekta rezultāts ir ieteikumu kopums, izstāde, kā arī noslēguma pasākums Olaines vēstures un mākslas muzejā, kurā varēs piedalīties ikviens interesents.

Noslēgums Olaines vēstures un mākslas muzejā, kurš pēdējā laikā kļuvis par jauniešu iedvesmas, izpausmes un brīvā laika lietderīgas pavadīšanas vietu, uzburs ideālu jauniešu centru katram apmeklētājam. Tā būs iespēja iesaistīties aizraujošās neformālās izglītības darbnīcās (arābu valoda, origami, poļu valoda, ādas rokassprādzes, novuss, džudo, papīra otrreizējā pārstrāde, piespraudes ar latviešu etnogrāfiskajām zīmēm, šahs, video montāža). Tā būs iespēja iepazīt slovāku kultūru un izpriecāties latviešu etnogrāfiskajos dančos, kā arī uzzināt vairāk par starptautiskajiem projektiem. Apmeklētāju interesei tiks izveidots arī mini jauniešu centrs kā kopējo ideju realizācija.

Ikviens interesents ir aicināts iesaistīties, izgaršot, atpūsties un iemācīties – 28. septembrī 15.00 – 18.00 Olaines vēstures un mākslas muzejā.
Jauniešu idejām un aktivitātēm projektā sekojiet līdzi www.olainesjauniesiem.lv/idealsjauniesucentrs. Uz tikšanos!

Ja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras mājaslapā un publikācijā norādīta saite uz citu iestāžu vai privātpersonu mājaslapām, kontiem vai vietnēm, par attiecīgajos informācijas resursos ievietoto informāciju Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra neatbild.