ToT jeb Training of Trainers – apmācītāju izaugsmei!

Apmācītājiem un fasilitatoriem ir lieliska iespēja pieteikties apmācību kursam Training of Trainers (ToT) 2012/2013, lai attīstītu un pilnveidotu savas apmācītāja prasmes, kā arī spētu veidot kvalitatīvākus projektus ES programmā „Jaunatne darbībā”. Pieteikšanās: līdz 4. jūnijam!

Šis ir apmācību kurss gada garumā, un tajā papildus 3 semināriem tiks organizēts arī starptautisks apmācību projekts un pēc apmācībām notiks mācīšanās e-vidē, kā arī mentorings ar kādu no ToT apmācītājiem. Dalībniekiem jārēķinās, ka apmācībām jāieplāno vismaz 57 dienas.

Prasības dalībniekiem:
-iepriekšēja iesaistīšanās apmācītāju komandā (vismaz 3 reizes), izveidojot, vadot un izvērtējot apmācību kursu neformālajā izglītībā; 
-starptautiska pieredze jaunatnes darbā vadošā lomā (ne tikai dalībnieka loma); piemēram, starptautiska jauniešu projekta organizēšana, jauniešu apmaiņas vadīšana vai mentora loma darbā ar ES programmas „Jaunatne darbībā” 2. apakšprogrammas „Eiropas Brīvprātīgais darbs” brīvprātīgajiem;
-vēlme attīstīt savas kompetences un pēc apmācībām darboties kā apmācītājam programmas „Jaunatne darbībā” projektos un apmācību kursos, ko rīko programmas „Jaunatne darbībā” Nacionālās aģentūras;
-vēlme aktīvi iesaistīties paša/-as mācīšanās procesā.

Tavi ieguvumi - attīstītas un uzlabotas apmācītāja prasmes:
-kompetnece plānot aktivitātes (programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros);
-kompetence precīzi formulēt pieeju, kas ietver neformālās izglītības galvenos konceptus, vērtības un vienotu praksi;
-kompetence mācīties mācīties – vadīt savu mācīšanās procesu;
-kompetence tikt galā ar neskaidrību un pārmaiņām;
-kompetence saprast un veicināt citu cilvēku mācīšanās procesu;
-kompetence veidot, izpildīt un izvērtēt apmācību programmas;
-kompetence sadarboties starptautiskās apmācītāju un fasilitatoru komandās.

Apmācību kursa norise: 2012. gada 21.septembris  - 2013. gada 29. jūnijs (Vācija, Austrija, Francija). Pirmais seminārs notiks no 21. - 30.septembrim Bonnā, Vācijā.
Darba valoda: angļu
Līdzfinansējums: 30 eiro
Organizators: Vācijas un Francijas Nacionālā aģentūra

Pieteikšanās līdz 2012. gada 4. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/mysalto/applicationonline/957/. Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas šajā tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu. Sīkāka informācija par apmācību kursu angļu valodā: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/training-of-trainers-for-european-youth-in-action-projects-2012-2013.2481/, kā arī   www.salto-youth.net/ToT