Tiek uzsākts Latvijas – Izraēlas projekts sociāli iekļaujošas izglītības stiprināšanā

2016. gada 9. septembrī tiek uzsākta projekta "Latvian-Israeli joint effort in building social inclusion through education" (Nr.ALF/CFP/2015/EDU/96) īstenošana.

Projektu realizē 3 partnerorganizācijas: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, biedrība "Eiropas Kustība Latvijā" un viens no vadošajiem pilsoniskās izglītības institūtiem Izraēlā - Merchavim institūts, ar Annas Lindes fonda finansiālu atbalstu.

Projekta uzdevumi ir Latvijas un Izraēlas izglītības sistēmas izpēte, fokusējoties uz sociālās un pilsoniskās kompetences pilnveidi formālajā un neformālajā izglītībā; partnervalstu labās prakses piemēru iepazīšana un aprobēšana; metodiska materiāla izstrāde, pedagogu un tālākizglītotāju apmācība Latvijā un Izraēlā.

Projekta īstenošanas laikā notiks divas delegāciju vizītes: Izraēlas delegācijas vizīte notiks no 18. līdz 22. septembrim Rīgā, Latvijas delegācija Izraēlas izglītības sistēmu pilsoniskās izglītības fokusā iepazīs no 28. novembra līdz 2. decembrim. Balstoties uz vizīšu laikā iegūto informāciju, iepazītajiem labās prakses piemēriem, tiks izstrādāts metodisks līdzeklis pedagogiem par sociālās un pilsoniskās kompetences stiprināšanu mācību procesā, kas īpaši nozīmīgi ir Latvijai, uzsākot kompetencēs balstīta izglītības satura īstenošanu.

Pēc metodiskā materiāla izstrādes, 2017. gada pavasarī  notiks pedagogu semināri, lai dalītos labās prakses piemēros un sniegtu praktisku atbalstu pedagogiem sociālās un pilsoniskās kompetences integrēšanai mācību saturā.

Projekta norises laiks: 2016. gada 9. septembris līdz 2017. gada 9. jūnijs.

Sīkāka informācija:
Projekta "Latvian-Israeli joint effort in building social inclusion through education" vadītāja Liene Valdmane
Eiropas Kustība Latvijā, ģenerālsekretāre
info@eiropaskustiba.lv
mob. tālr. + 371 22144144

Projektu īsteno,  līdzfinansē: