Tiek pagarināts projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” realizācijas termiņš

Saistībā ar to, ka Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) rekonstrukcijas darbi, kas tika veikti ERAF projekta  ”Līvānu novada pirmsskolas un interešu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana”, ietvaros bija iekavējušies, bet projekta „Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) izveide Līvānos” ietvaros iegādāto aprīkojumu un inventāru (mēbeles, sporta aprīkojumu, mūzikas instrumentus, datortehniku u.c.) bija nepieciešams uzstādīt atbilstoši to ekspluatācijas mērķiem un plānotajam izvietojumam telpās, kā arī, lai projekta ietvaros būtu iespējams noorganizēt projekta noslēguma un JIC atklāšanas pasākumu, Līvānu novada dome 2013. gada decembrī parakstīja vienošanos ar „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru” par grozījumiem projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu perioda pagarinājumā, kas paredz, ka projekts tiek īstenots līdz 2014. gada 28. februārim.

Projekta ietvaros šobrīd tiek iekārtotas JIC telpas, lai jauniešiem tur būtu patīkami uzturēties, atpūsties un aktīvi darboties. Centrs būs pieejams arī jauniešiem ar īpašām vajadzībām, kas palielinās šo jauniešu iesaistīšanos dažādās aktivitātēs.

Lai nodrošinātu JIC funkcijas, ir iegādāts moderns datoraprīkojums ar multimediju iespējām, biroja tehnika, trenažieru zāles aprīkojums, DJ un mūzikas, noliktavu aprīkojums, aktīvās atpūtas inventārs. Lai jauniešiem būtu iespēja darboties ārpus centra telpām, projekta ietvaros ir iegādāti un uzstādīti hokeja laukuma borti, vārti, strītbola grozi ar vairogiem, klinšu siena.

Pateicoties jauniešu iniciatīvai, Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs šobrīd ir ieguvis arī savu nosaukumu – „Kvartāls” - jauniešu, sportistu un aktīvu cilvēku dzīves telpa.

Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra „Kvartāls” oficiālā atklāšana paredzēta 2014. gada 31. janvārī.
Projektu finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.
Kopējās projekta attiecināmās izmaksas sastāda 100 000,00 Ls, no kurām pašvaldības līdzfinansējums ir 27 844,00 Ls.

Informāciju sagatavoja Līvānu novada domes Investīciju un projektu nodaļa. Tel.: +371 65307812