Tiek izsludināts fotokonkurss „12 iemesli, lai atgrieztos mājās”

Domājot par valsts reemigrācijas politiku un gatavojoties gada nogalei, projekta "Go and return" organizatori ar "Fonds Sabiedrībai" un Eiropas Savienības programmas "Jaunatne darbībā" atbalstu izsludinājuši fotokonkursu – „12 iemesli, lai atgrieztos mājās”. Konkursa mērķis ir iegūt pēc iespējas plašāku redzējumu, kādēļ Latvija ir tā vērta, lai te turpinātu dzīvot un atsauktu mājās arī tos tautiešus, kas dažādu apsvērumu dēļ izklīduši pa daudzām pasaules malām.

12 labākās fotogrāfijas tiks publicētas īpašā 2014. gada plānotājā/kalendārā, kā arī tiks izstādītas īpašā izstādē 2013. gada 27. decembrī, kad projekta "Go and return" ietvaros tiks rīkots īpašs Ziemassvētku pasākums reemigrējošiem Latvijas jauniešiem. Labāko darbu autori saņems ielūgumu uz Ziemassvētku pasākumu, kā arī plānotāja/kalendāra eksemplāru.

Lai piedalītos konkursā, jāiesūta 1-3 fotogrāfijas, kas atbilstu tematam „12 iemesli, lai atgrieztos mājās”. Neatkarīgi no tā, vai tā būtu Latvijas hokeja izlase, gleznu izstāde, Rīgas skaistie skvēri vai vecmāmiņas portrets tālā Latgalē – tiem jābūt katra paša konkursanta īpašajiem stāstiem un sajūtām. Pie fotogrāfijas jāpievieno 1-2 teikumu garš apraksts, kas vislabāk raksturotu attēlā redzamo.

Konkursā var piedalīties ikviens interesents neatkarīgi no vecuma. Pieteikumi tiks pieņemti līdz 2013. gada 05. decembrim (ieskaitot). Fotogrāfijas un bilžu aprakstus, kā arī informāciju par sevi (vārds, uzvārds, tālrunis) sūtīt uz elektroniskā pasta adresi: konkurs.goandreturn@gmail.com

Līdz ar Latvijas ekonomiskās situācijas uzlabošanos un tajā pašā laikā demogrāfisko problēmu saasināšanos, aizvien aktuālāks kļūst jautājums par reemigrāciju. Daudzi jauni cilvēki, kuri ir ieguvuši augstāko izglītību vai arī vērtīgu darba pieredzi ārzemēs, ir gatavi atgriezties, ieguldīt Latvijas ekonomikā un attīstīt Latvijas valsti, taču atgriežoties saskaras ar smagām reintegrācijas problēmām. Demokrātijas projekts "Go and return" radīts ar mērķi veicināt pašu reemigrējošo jauniešu iesaistīšanos reemigrācijas problēmas aktualizēšanā un popularizēšanā, kā arī veidot platformu, kur reemigrējušiem jauniešiem savā starpā iepazīties, apmainīties ar informāciju un idejām.


Informāciju sagatavoja:
Fonds Sabiedrībai