TICTAC Norvēģijā – daudzpusīgs apmācību kurss, lai atbalstītu jaunatnes darbinieku apmaiņu kvalitāti programmas Erasmus+ ietvaros

TICTAC mērķauditorija ir brīvprātīgie un profesionālie jaunatnes darbinieki un jaunatnes līderi, kuri ir ieinteresēti sadarbībā, lai uzlabotu viņu vietējo stratēģiju attīstību, atbilstoši viņu organizāciju mērķiem. TICTAC apmācību mērķi ir atbalstīt dalībniekus, lai veido kvalitatīvus projektus un kļūtu par programmas Erasmus+ pionieriem. Apmācības norisināsies 2.-8. oktobrī, Norvēģijā. Pieteikšanās līdz 15. jūnijam.

Galvenais apmācību mērķis ir attīstīt dalībnieku kompetences rakstot un realizējot programmas Erasmus+ projektus, atbalstīt organizāciju ilgtermiņa aktivitāšu stratēģiju.

Apmācību uzdevumi:
·         popularizēt programmu Erasmus+ kā mācību instrumentu;
·         izzināt programmu Erasmus+, īpaši fokusējoties uz kvalitatīvu starptautisko sadarbību;
·         saprast programmas Erasmus+ lomu ilgtermiņa vietējā stratēģijā;
·         radīt stimulu pirmajam solim organizēt jaunatnes jomas projektu starptautiskā komandā;
·         attīstīt dalībnieku kompetences plānojot neformālās izglītības un starpkultūru mācību aktivitātes;
·         popularizēt jauniešu dalību un aktīvu sabiedrisko dzīvi, kā atslēgas elementu rakstot Eiropas projektus. 

Mērķgrupa:
Apmācības paredzētas jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem, kas :

·         iepriekš piedalījušies starptautiskā pasākumā/aktivitātē (ne obligāti Jaunatne darbībā programmas ietvaros);
·         ir motivēti mācīties un izmantot programmu Erasmus+, lai veidotu un stiprinātu starptautisko sadarbību;
·         vēlas uzlabot savu starptautisko projektu kvalitāti;
·         tiek atbalstīti organizācijas iekšienē, lai piedalītos TICTAC apmācībās un ir gatavi realizēt Eiropas jauniešu projektus savā organizācijā;
·         ir vismaz 18 gadus veci;
·         var izmantot angļu valodu kā darba valodu, lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju darba grupās un sesijās. Sliktas angļu valodas zināšanas ierobežos tavas iespējas mācīties.

Informācija dalībniekiem
Informatīvais plakāts

Pieteikties iespējams līdz 2014. gada 15. jūnijam SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-in-norway-multilateral-training-course-to-support-quality-in-youth-worker-mobility-activities-under-erasmus-youth-in-action.4262/

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. 

Visas izmaksas tiks segtas no programmas Erasmus+, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildus informācija: Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv