TICTAC Francijā – apmācības kvalitatīviem apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projektiem

Apmācībām TICTAC Francijā ir iespēja pieteikties jaunatnes darbiniekiem, jauniešu līderiem un projektu vadītājiem, kas ir iesaistīti starptautiskajā jaunatnes darbā un ir ieinteresēti izmantot ES programmas „Jaunatne darbībā” iespējas projektu veidos:  4.3. Jaunatnes darbā un organizācijās aktīvo personu apmācības un sadarbības tīklu veidošana  un 3.1. Sadarbība ar Eiropas Savienībai kaimiņos esošajām valstīm. Pieteikšanās: līdz 16. jūnijam! Apmācības notiks 2013. gada 7. - 13. oktobrī Parīzē, Francijā.

TIC TAC tiek organizēts, lai uzlabotu dalībnieku kompetences īstenot ES programmas „Jaunatne darbībā” 4.3. un 3.1. projektu veidus.

TIC TAC mērķi:
-veicināt ES programmu „Jaunatne darbībā” un nākamo jauno vienoto iglītības programmu kā izglītības rīku, ko organizācijas var izmantot, lai veiksmīgāk darbotos ilgtermiņā;
-atklāt  ES programmas „Jaunatne darbībā” iespējas, īpaši fokusējoties uz  4.3. un 3.1. projektu veidiem un to aktivitātēm;
-veikt pirmās iestrādes 4.3. un 3.1. projektu organizēšanā starptautiskajā komandā;
-attīstīt dalībnieku kompetences, plānojot neformālās izglītības un starpkultūru mācīšanās procesus;
-veicināt jauniešu līdzdalības un Eiropas pilsonības iekļaušanu „Jaunatne darbībā” projektā vai nākamās vienotās iglītības programmas projektos.

Mērķgrupa – jaunatnes darbinieki un jauniešu līderi, kas:
-ir iepriekš pieredzējuši starptautisku notikumu vai aktivitāti (ne obligāti projekts ES programmā „Jaunatne darbībā”);
-ir ar vismaz pamatzināšanām ES programmā „Jaunatne darbībā”;
-ir ar nelielu pieredzi ES programmas „Jaunatne darbībā” 4.3. un 3.1. projektu veidos vai bez pieredzes šajos projektos, tomēr ikvienam dalībniekam jābūt motivācijai izzināt šos projektu veidus un tos īstenot kopā ar citu valstu pārstāvjiem;
-ir saņēmuši savas pārstāvošās organizācijas atbalstu apmeklēt TICTAC apmācības  un pēc tām īstenot  4.3. vai 3.1. projektu veidu;
-ir vismaz 18 gadus veci.

Darba valoda: angļu
Organizators: ES programmas „Jaunatne darbībā” Francijas Nacionālā aģentūra
Līdzfinansējums: LVL 20
20 LVL ir vienīgais dalībnieka ieguldījums, visas pārējās izmaksas (t.sk., ceļa izmaksas) tiek segtas no ES programmas „Jaunatne darbībā” līdzekļiem.

Pieteikšanās apmācībām iespējama līdz 2013. gada 16. jūnijam  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-...

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. Sīkāka informācija par apmācībām angļu valodā:  http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tic...
 
Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: 67358069