TICTAC – daudzpusīgas apmācības, lai veicinātu Jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu aktivitāšu kvalitāti programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā"

Apmācības paredzētas jaunatnes līderiem un jaunatnes darbiniekiem, kas ir ieinteresēti izmantot starptautisko sadarbību, lai uzlabotu vietējās attīstības stratēģijas. To laikā tiks veicināta kvalitatīvu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu izstrāde. Apmācības norisināsies no 2018. gada 19. līdz 25. martam Vācijā, Bonnā. Pieteikšanās līdz 28. janvārim!

Specifiskie apmācību mērķi:

 • popularizēt programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" kā izglītojošu rīku;
 • izzināt programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā", koncentrējoties uz kvalitatīvu starptautisko sadarbību;
 • saprast programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" lomu ilgtermiņa vietējā stratēģijā;
 • veicināt pirmos soļus, jaunatnes jomas projekta īstenošanai starptautiskā komandā;
 • attīstīt dalībnieku neformālās izglītības un starpkultūru mācīšanās procesa plānošanas kompetences;
 • popularizēt jaunatnes līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu kā centrālos elementus, īstenojot Eiropas projektus.

Mērķgrupa

Apmācības paredzētas jaunatnes līderiem un jaunatnes darbiniekiem, kuriem:

 • ir pieredze, īstenojot starptautiskus pasākumus/aktivitātes (ne obligāti programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" ietvaros);
 • ir motivācija mācīties par programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un izmantot to, lai radītu vai spēcinātu starptautisko sadarbību;
 • ir atbalsts no viņu organizācijas, lai piedalītos apmācībās, kā arī, lai īstenotu Eiropas jaunatnes projektus šajā organizācijā;
 • ir vismaz 18 gadu;
 • ir pietiekamas angļu valodas zināšanas, lai veidotos kvalitatīva komunikācija grupu darbos un informācijas sesijās. Zems angļu valodas zināšanu līmenis var ierobežot mācīšanās iespējas.

Lejupielādei:

Kā pieteikties?
Pieteikties apmācībām iespējams līdz 2017. gada 28. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-multilateral-training-course-to-support-quality-in-youth-worker-mobility-activities-under-erasmus-youth-in-action.6932/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 eiro apmērā. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 • kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 • nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 • sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).
   

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Sanda Roze
JSPA Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu kordinatore
Tālr.: +371 67356289
sanda.roze[at]jaunatne.gov.lv