TICTAC – daudzpusīgas apmācības, lai veicinātu jaunatnes darbinieku mobilitātes projektu kvalitāti programmā "Erasmus+: Jaunatne darbībā"

Apmācības paredzētas jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes līderiem, ar mērķi palīdzēt dalībniekiem attīstīt kompetences programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" projektu īstenošanai. Projektos ietverto starpkultūru sadarbību var izmantot kā atbalsta mehānismu organizāciju ilgtermiņa stratēģijai. Tās norisināsies no 24. līdz 30. maijam Bulgārijā. Pieteikšanās līdz 10. aprīlim.

Apmācību specifiskie mērķi:

 • popularizēt programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā” kā izglītības rīku;
 • izzināt programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā”, koncentrējoties uz kvalitatīvu starptautisko sadarbību;
 • izprast programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” lomu organizācijas ilgtermiņa stratēģijā;
 • veicināt pirmos soļus jaunatnes jomas projekta izstrādāšanā kopā ar starptautisku komandu;
 • attīstīt dalībnieku kompetences neformālās izglītības un starpkultūru mācīšanās procesu plānošanā;
 • popularizēt jaunatnes līdzdalību un aktīvu pilsoniskumu kā galvenos elementus īstenojot Eiropas projektus.

Dalībnieku profils
Apmācību kurss ir izstrādāts jaunatnes darbiniekiem un jaunatnes līderiem, kuri/-iem:

 • ir piedalījušies kādā starptautiskā pasākumā/ aktivitātē ( ne obligāti programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros);
 • ir motivēti mācīties par programmu „Erasmus+: Jaunatne darbībā” un izmantot to veidojot vai stiprinot starptautisko sadarbību;
 • ir ieinteresēti uzlabot savu starptautisko projektu kvalitāti;
 • ir organizācijas atbalsts dalībai TICTAC apmācībās, kā arī ir tiesīgi savā organizācijā, īstenot Eiropas jaunatnes projektus;
 • ir vismaz 18 gadus veci;
 • var izmantot angļu valodu kā darba valodu, jo valodas zināšanu līmenis var ierobežot iespējas mācīties.

"Erasmus+: Jaunatne darbībā" nacionālo aģentūru tīkls katru gadu organizē vairākas TICTAC apmācības. Te var atrast tuvāko TICTAC apmācību sarakstu: http://www.salto-youth.net/TicTac/.
Lejupielādei: TICTAC InfoPaka dalībniekiem 2015 2016.pdf

Pieteikties iespējams līdz 2016. gada 10. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē:
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tictac-multilateral-training-course-to-support-quality-in-youth-worker-mobility-activities-under-erasmus-youth-in-action.5642/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" līdzekļiem, dalībniekiem jānodrošina līdzfinansējums 28.46 euro apmērā.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

 1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
 2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
 3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).


Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!

Papildu informācija:
Vladislava Šķēle, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore, E-pasts: vladislava.skele[at]jaunatne.gov.lv