TICTAC – apmācību kurss kvalitatīviem apmācību un sadarbības tīklu veidošanas projektiem

TICTAC ir apmācību kurss, kas domāts profesionāliem un brīvprātīgiem jaunatnes darbiniekiem un jauniešu līderiem, kas vēlas izmantot starptautisko sadarbību, lai attīstītu savas vietējās jaunatnes organizācijas. TICTAC apmācības notiks Rumānijā 2014. gada 7. - 13. aprīlī. Pieteikšanās: līdz 19. janvārim!

TICTAC apmācības dalībniekiem sniegs nepieciešamo atbalstu, lai viņi spētu veidot kvalitatīvus projektus un būtu sagatavoti ERASMUS+ programmai, kas sāksies 2014. gadā. Tādējādi tas būs atbalsts organizācijas ilgtermiņa stratēģijā.

TICTAC mērķi:
•    Izskaidrot jauno programmu ERASMUS+  kā izglītības rīku, īpaši fokusējoties uz kvalitatīvu starptautisko sadarbību;
•    Izprast jaunās programmas lomu organizāciju ilgtermiņa stratēģiju veidošanā;
•    Veicināt, lai tiktu veidotas pirmās projektu iestrādes starptautiskā komandā;
•    Attīstīt apmācību dalībnieku kompetences, lai viņi spētu plānot neformālās izglītības un starpkultūru mācīšanās procesus;
•    Uzsvērt jauniešu līdzdalību un aktīvu pilsonību kā galvenos elementus, veidojot Eiropas mēroga projektu.

TICTAC mērķgrupa ir jaunatnes darbinieki un jauniešu līderi, kas:
-ir iepriekš piedalījušies kādā starptautiskā pasākumā/aktivitātē (tam nav obligāti jābūt projektam programmā “Jaunatne darbībā”);
-ir motivēti uzzināt vairāk par jauno programmu ERASMUS+  un  izmantot tās iespējas, lai veidotu vai stiprinātu starptautiskās partnerības;
-vēlas uzlabot starptautisku projektu kvalitāti;
-saņēmuši atbalstu no savas organizācijas, lai apmeklētu TICTAC apmācības un īstenotu Eiropas jaunatnes projektus savā organizācijā;
-ir vismaz 18 gadus veci;
-ir spējīgi izmantot angļu valodu darba grupās un apmācību sesijās.

Organizators: ES programmas „Jaunatne darbībā” Rumānijas Nacionālā aģentūra

Līdzfinansējums: LVL 20
20 LVL ir vienīgais dalībnieka ieguldījums, visas pārējās izmaksas (t.sk., ceļa izmaksas) tiek segtas no ES programmas „Jaunatne darbībā” līdzekļiem.
Pieteikšanās iespējama līdz 2014. gada 19. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē  https://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training...

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.
Sīkāka informācija: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/ti...

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: 67358069

Lai nodrošinātu programmas Erasmus+ redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešus programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:
1. kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;
2. nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;
3. sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas)
Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!