Tava pirmā EURES darba vieta

© Eiropas Komisija

Arī tev ir iespēja vieglāk meklēt un pieteikties darbam citā ES valstī.

Vai esi…
•    18-30 gadus vecs?
•    ES dalībvalsts pilsonis?
•    likumīgi uzturies kādā ES dalībvalstī?
•    vēlies strādāt citā ES dalībvalstī?
Ja tavas atbildes uz jautājumiem ir „Jā!”, tad "Tava pirmā EURES darba vieta" ir domāta tieši tev!

Kā pieteikties
Ej uz "Tavas pirmās EURES darba vietas" mājaslapā un sameklē informācijas punktus savā valstī. Ja tavā valstī vēl joprojām nav šī pakalpojuma, tad vari sazināties ar kādu no minētajām organizācijām.

Atbalsts uzņēmējiem
Darba devēji arī ir tiesīgi saņemt atbalstu no "Tavas pirmās EURES darba vietas", ja:
•    uzņēmums ir likumiski reģistrēts ES dalībvalstī
•    tas meklē īpaša profila darbiniekus, kurus nevar atrast savā valstī
•    tas piedāvā vismaz 6 mēnešu līgumu ar darba samaksu un atbilstošiem darba apstākļiem (saskaņā ar likumdošanu)

Kas tas ir?
"Tava pirmā EURES darba vieta" ir Eiropas Savienības darba mobilitātes programma, kas palīdz jauniešiem atrast darbu ES. "Tava pirmā EURES darba vieta" sniedz ne tikai informāciju, bet arī var palīdzēt atrast un pieteikties darbam citā ES valstī. Izmantojot programmu, tu vari iegūt finansiālu atbalstu, dototies uz darba interviju un/vai pārceļoties, lai uzsāktu savu jauno darbu.

"Tava pirmā EURES darba vieta" – vadlīnijas
http://ec.europa.eu/social/yourfirsteuresjob