Madonas jauniešiem - multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs!

Madonas jauniešu sapnis ir piepildījies – viņiem tagad ir savas telpas pašā Madonas centrā, kultūras nama rekonstruētajā ēkā. 2012. gada 15. maijā tika atklāts Madonas multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs (Raiņa ielā 12) Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros.

Centra atklāšanas pasākuma norise: http://www.youtube.com/watch?v=tAZ90nJrpQ8&feature=player_embedded. Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs veicinās jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu un jauniešu aktivitāti. Madonas jaunatnes iniciatīvu centrs ir vieta jauniešu lietderīgai brīvā laika pavadīšanai, neformālās izglītības aktivitāšu īstenošanai; tas kalpos kā informācijas ieguves vieta un jauniešus nodrošinās ar speciālistu konsultācijām. Jaunieši centrā var iesaistīties dažādās radošās nodarbībās, piemēram,  tur var spēlēt dažādas galda spēles, kā arī darboties estrādes mūzikas studijā, teātra sporta, leļļu teātra, floristikas un tehniskās jaunrades pulciņā.

Uz jaunatnes iniciatīvu centru aicināts ikviens Madonas pilsētas un novada jaunietis (vecumā no 13 - 25 gadiem), kas gan mācās, gan strādā, gan varbūt ir bez darba. Centra pakalpojumi, pasākumi un projekti būs pieejami bez maksas un visiem jauniešiem – arī tādiem, kas saskārušies ar kādām problēmām (jaunieši no nelabvēlīgām un maznodrošinātām ģimenēm; jaunieši invalīdi un jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem, īpaši, kuriem pēc 18 gadiem ir ierobežotas iespējas piedalīties sabiedriskajā dzīvē; jaunieši no lauku apvidiem; policijas redzeslokā nonākušie jaunieši un jaunieši likumpārkāpēji u.c.).

Madonas multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra izveide tika finansēta no Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” līdzekļiem, kā arī Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma. Projekta kopējās izmaksas ir LVL 75 955.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros veiksmīgi jau darbojas jaunizveidotie multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri Ilūkstē, Tukumā, Saldū, Burtniekos un Kandavā.

Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” projekta īstenotājs ir valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”.