Ieskats apmācībās par jaunatnes darba stratēģijām reģionos

No 25. - 27. aprīlim Tukuma novadā, viesu namā “Vāgneris” radošā un brīvā gaisotnē notika apmācības multifunkcionālo jaunatnes iniciatīvu centru (JIC) vadītājiem un darbiniekiem par jaunatnes darba stratēģijām reģionos. 

Apmācības mērķis bija veicināt Latvijas un Šveices sadarbības programmas ietvaros renovēto multifunkcionālo JIC pieredzes apmaiņu par jaunatnes darba stratēģijām reģionos un to lomu kopējā reģionu attīstībā.

Multifunkcionālo JIC vadītājiem un darbiniekiem apmācībās bija iespējams vairāk iepazīt vienam otru, kā arī citiem prezentēt savus multifunkcionālos JIC – pastāstīt, kas tajos notiek, kādas ir telpas un to iespējas, kā arī savā starpā apzināt labās prakses aktivitāšu piemērus.

Kopumā apmācību ietvaros notika:
-pieredzes apmaiņa par ikdienas darbu multifunkcionālajos JIC;
-jaunatnes politikas struktūras Latvijā, plānošanas reģionos un novados analīze; multifunkcionālo JIC vietas jaunatnes politikas struktūrā analīze;
-labās prakses piemēru apskate un risinājumu meklēšana izaicinājumiem;
-izpratnes veidošana par neformālo izglītību un jauniešu līdzdalību;
-darba ar jaunatni novados stratēģiskās  plānošanas nozīmes apzināšanās;
-sadarbības veidošana multifunkcionālo JIC starpā.

Apmācības dalībnieki papildus jaunatnes darba analīzei un nākotnes darba plānu izveidei devās ekskursijā uz Tukuma multifunkcionālo JIC, to iepazīstot un ar centra darbiniecēm pārrunājot pieredzi dažādu tehnisku jautājumu risināšanā.

Dalībnieki apmācību programmu bagātināja arī ar radošām aktivitātēm, piemēram, saorganizējot talantu izrādīšanas vakaru – dziesmu karus divās komandās par 8 tēmām. Kā atzinuši dalībnieki - tas bija brīnišķīgs kopīgs vakars, ļoti labi un kārtīgi sagatavots: „Izdziedājāmies skaļi un daudz, līdz spēku izsīkumam!”

Pasākums notika Latvijas un Šveices sadarbības programmas „Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos” ietvaros, ko īsteno valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”. Programmas īstenošanas periods ir no 2011. - 2017. gadam, un tas ietver 17 multifunkcionālu jauniešu iniciatīvu centru izveidi dažādās Latvijas Republikas pašvaldībās, apmācības un pasākumus jauniešiem un jaunatnes darbiniekiem, kā arī metodisko apmācību materiālu izstrādi.

Līdz šim brīdim (2012. gada maijs) veiksmīgi jau darbojas jaunatklātie multifunkcionālie jaunatnes iniciatīvu centri Ilūkstē, Tukumā, Saldū, Burtniekos, Kandavā un Madonā, un apmācībās piedalījušies vairāk nekā 300 dalībnieku.

Kontaktinformācija: Liene Bigača, V/A „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” pārstāve, tālr.: +371 67356253, e-pasts: liene.bigaca@jaunatne.gov.lv