Svarīga ziņa visiem “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektu īstenotājiem

Ar cik lielu priekšfinansējumu var rēķināties, ja “Erasmus+: Jaunatne darbībā” projekta pieteikums tiek apstiprināts? Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūra informē, ka visiem projektiem tiek piešķirts 80 % priekšfinansējums.

Izņēmumi ir:

- KA1, KA3 projekti, ar  65 % priekšfinansējumu, ja kopējais projekta finansējums ir lielāks par 30 000 EUR;
- KA2 projekti ar 65 % priekšfinansējumu, ja kopējais projekta finansējums ir lielāks par 30 000 EUR un projekts ir līdz 2 gadus garš;
- KA2 projekti, ar 40 %  un 40 % priekšfinansējumu 2 daļās, ja projekta ilgums ir no 2 līdz 3 gadiem;
- projekti, ar 0 - 65 % priekšfinansējumu, kas tiek piešķirts saskaņā ar aģentūras komisijas lēmumu, ja apstiprinātā projekta koordinators* nav pildījis līgumsaistības ar aģentūru iepriekš īstenotajos projektos.

Ja pirms projekta iesniegšanas neesat pārliecināti, cik godprātīgi Jūsu pārstāvošā organizācija ir pildījusi visas ar aģentūru noslēgtās līgumsaistības, un vēlaties uzzināt potenciālo priekšfinansējuma apjomu projekta iesnieguma apstiprināšanas gadījumā, aicinām sazināties ar aģentūru (info[at]jaunatne.gov.lv).
 

 * Precizēts 05.02.2016. - Dotāciju līgumā par "Projekta koordinatoru" tiek saukta organizācija, kura visu partneru vārdā uzņemas atbildību par projekta koordinēšanu un īstenošanu, paraksta līgumu ar aģentūru un saņem finansējumu.