Svarīga informācija par projektu iesniegšanu uz 1. oktobra termiņu!

Uzmanību! Projekta iesniegumi ir jāiesniedz gan elektroniski (līdz 2012.gada 1. oktobrim ieskaitot), gan drukātā formātā (līdz 2012. gada 1. oktobra plkst. 16:00).

2012.gadā valsts aģentūra „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” (JSPA) pieņems elektroniskās veidlapas jeb e-formas iesniegumus finansējumam projektiem visās programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammās un visos projektu veidos, izņemot Eiropas Brīvprātīgo darbu.

Pirms e-formas aizpildīšanas izlasiet e-formas lietošanas pamācību, kur ir izskaidrots, kā aizpildīt elektronisko veidlapu. Jāņem vērā, ka tad, kad e-forma pilnībā aizpildīta un apstiprināta tā ir jāizdrukā, jāparaksta, kā arī jāpievieno parakstīts(i) priekšlīgums(i) (Part III).

JSPA informē, ka atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 28. septembra noteikumos Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajam, iesniedzot projektus ES programmā „Jaunatne darbībā”, projekta iesnieguma formai (ar visiem pielikumiem: partnerorganizācijas/grupas apstiprinājums līdzdalībai projektā (iesnieguma anketas III daļa) angļu valodā u.c.) jābūt caurauklotiem kopā tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Cauršūtos dokumentus jāapstiprina ar iesniedzēja zīmogu un likumiskā pārstāvja vai sagatavotāja parakstu, norādot lapu skaitu, un dokumentu lapām jābūt secīgi sanumurētām. Šāda dokumentu noformēšanas kārtība jālieto arī iesniedzot projekta gala atskaiti un ar to saistītos papildinājumus. Detalizētāka informācija par dokumentu caurauklošanu

(!) Atgādinām, ka visiem dokumentiem, kas tiek iesniegti v/a ”Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”, klāt jāpievieno pavadvēstule.

Projektus ir jāiesniedz gan elektroniski (līdz 2012. gada 1. oktobra pusnaktij), gan drukātā formātā v/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra", tos atnesot līdz 2012. gada 1. oktobra plkst. 16:00, vai nosūtot pa pastu – v/a "Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra", Mūkusalas iela 41, LV-1004 (pasta zīmogs – ne vēlāks kā 2012. gada 1. oktobris plkst.16:00). Sīkāka informācija par aģentūras atrašanās vietu: LINKS

Aicinām visus projektu rakstītājus, kā arī esošo projektu īstenotajus pievērst uzmanību jaunajam Eiropas Komisijas izstrādātajam un ieviestajam programmas "Jaunatne darbībā" logo, kas pieejams aģentūras tīmekļa vietnē LINKS. Līdz šim izmantotie programmas logo ar "Izglītības un kultūras ĢD", kā arī tematiskais logo (divi rozā cilvēciņi) vairs nav aktuāli un nav jāizmanto pie projektu publicitātes!

Programmas „Jaunatne darbībā” e-forma 2012 (PDF)

SVARĪGI! Lai lejuplādētu šo failu, ir jānoklikšķina ar labo peles taustiņu uz tā un tad jāizvēlas iespēja Saglabāt saiti kā... (Save Target As... vai Save Link As), un saglabāt failu uz sava datora. Lietojiet šo e-formu visām apakšprogrammām programmā "Jaunatne darbībā", izņemot Eiropas Brīvprātīgo darbu (EVS).

Programmas „Jaunatne darbībā” e-formas lietošanas pamācība 2012 (PDF)

Izmantojiet šo pamācību, lai aizpildītu jebkuru no programmas „Jaunatne darbībā” apakšprogrammas e-formām, izņemot Eiropas Brīvprātīgo darbu (EVS). (456KB)

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama palīdzība, rakstiet uz e-pasta adresi eforma@jaunatne.gov.lv vai zvaniet pa tālruni 67358065.