Svarīga informācija Eiropas Brīvprātīgā darba projektu iesniedzējiem

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra atgādina, ka, iesniedzot projektus ES programmas "Jaunatne darbībā" 2.apakšprogrammā "Eiropas Brīvprātīgais darbs" (EBD), projektu iesniedzējiem jāpārbauda, vai ir ievērotas šīs prasības:

1.Projekta iesniegumā iekļauto brīvprātīgo skaits nepārsniedz uzņēmējorganizācijas intereses izteikumā (vai lēmumā par akreditācijas piešķiršanu) norādīto brīvprātīgo skaitu, ko tā ir spējīga vienlaicīgi uzņemt. Šajā skaitā ir jāiekļauj arī brīvprātīgie, kas iekļauti citos EBD projekta iesniegumos un kuru EBD pasākums notiks tajā pašā laikā.

2.Projekta iesniegumā plānotās brīvprātīgo aktivitātes notiek iestādē vai tās organizētos pasākumos, kas ir akreditēta EBD uzņēmējorganizācija un projekta iesniegumā norādīta, kā uzņēmējorganizācija (izņēmums ir projekta prezentācijas pasākumi skolās u.c.).

3.Ja projektā iesaistīts tikai viens brīvprātīgais, uzņēmējorganizācijai vai nosūtītājorganizācijai ir jābūt arī projekta koordinējošajai organizācijai.

Kontaktinformācija:

Elīna Zāguesa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras
Eiropas Savienības programmu daļas projektu koordinatore (Eiropas Brīvprātīgais darbs)
e-pasts: elina.zageusa@jaunatne.gov.lv
tel.67358061