Studiju vizīte „Youth in Palestine and the surrounding challenges”

Jaunatnes darbiniekiem ir iespēja pieteikties studiju vizītei  „Youth in Palestine and the surrounding challenges”, kas sniegs ieskatu palestīniešu jauniešu organizāciju norisēs un jaunatnes darbā Jordānas Rietumkrastā politisko pārmaiņu ietekmē. Studiju vizītes aktivitātes plānotas nedēļas garumā, ietverot tikšanos ar Palestīnas amatpersonām, izbraukuma vizītes, seminārus, diskusijas, kā arī dalībniekiem būs iespējas veidot projektu idejas. Studiju vizīte notiks 2013. gada 19.-26. jūnijā Rietumkrasta un Gazas joslas Palestīniešu pašpārvaldē. Pieteikšanās: līdz 25. aprīlim!

Studiju vizītes ietvaros tiks apskatīti problēmjautājumi, kas saistās ar jaunatnes darbu ģeopolitiskās situācijas un Arābu pavasara ietekmē. Īpaši tiks pētīta Palestīnas jaunatnes politika un lēmumu pieņemšana jaunatnes jomā (pārveidojot Palestīnas Jaunatnes un Sporta lietu ministriju uz Jaunatnes un Sporta Augstāko Padomi). Studiju vizītē piedalīsies pieredzējuši jaunatnes darbinieki no „Jaunatne darbībā” Programmas valstīm, kā arī „Jaunatne darbībā” Nacionālo aģentūru pārstāvji.

Dalībnieku (jaunatnes darbinieku) profils:
-Pārstāv jauniešu organizāciju vai organizāciju, kas strādā ar jauniešiem, un kuriem ir iespēja un vadības atbalsts savā organizācijā veidot projektus.
-Ir pamatzināšanas ES programmā „Jaunatne darbībā” (vēlama, bet ne obligāta ir pieredze projektu veidošanā ar EuroMed* valstīm).
-Ir pieredze vismaz viena starptautiska jauniešu projekta īstenošanā (ES programmā „Jaunatne darbībā”). Cita veida neformālās izglītības pieredze tiks uzskatīta par priekšrocību.
-Gatavība piedalīties tālākajās Nacionālo aģentūru vai SALTO Jaunatnes tīkla organizētajās aktivitātēs pēc studiju vizītes (piemēram, izvērtēšana).
-Gatavība aktīvi piedalīties visā studiju vizītes laikā.

Organizators: Palestīnas Euromed Jaunatnes nodaļa (Palestine Euromed Youth Unit)
Līdzfinansējums: LVL 20
Darba valoda: angļu
Pieteikšanās līdz 25. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-...
Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.

Sīkāka informācija par studiju vizīti angļu valodā:  http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/you...


*Valstis, kas iesaistījušās Vidusjūras reģiona valstu savienībā