Studiju vizīte darbā ar jauniešiem NEET situācijā Latvijā

No 16. līdz 20. martam Jūrmalā, Tukumā, Jelgavā un Siguldā notiks studiju vizīte, kuras laikā būs iespēja iepazīt citu institūciju, projektu un nevalstisko organizāciju darba pieredzi, strādājot ar jauniešiem NEET situācijā. Galvenie mērķi: pieredzes apmaiņa, iedvesma un radoša sadarbība. Pieteikšanās līdz 17. februārim.

Studiju vizītes laikā būs iespēja:

    atklāt, kā Latvijā dažādās institūcijās tiek veikts darbs ar jauniešiem NEET situācijā;
    dalīties vienam ar otru pieredzē un kopā diskutēt par dažādām darba pieejām, metodēm un instrumentiem darbā ar jauniešiem NEET situācijās;
    izprast, kā programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” var tikt izmantotas, lai sniegtu atbalstu jauniešiem NEET situācijā;
    veidot un attīstīt partnerības, lai varētu īstenot “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un “Eiropas Solidaritātes korpuss” projektus gan starptautiskā, gan nacionālā līmenī.

Plašākai informācijai: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/study-visit-working-with-young-people-in-neet-situation-in-latvia.8541/

Kā pieteikties?

Pieteikties mācībām iespējams līdz 2020. gada 17. februārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/study-visit-working-with-young-people-in-neet-situation-in-latvia.8541/

Dalībniekiem jābūt vismaz 18 gadus veciem.

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu.

Visas izmaksas tiks segtas no programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" finanšu  līdzekļiem. Ar apmācībām apstiprinātajiem dalībniekiem tiek noslēgts līgums par dalību pasākumā. Pēc tam, kad dalībnieks samaksājis līdzfinansējumu, aģentūra iegādājas avio biļetes.

Lai nodrošinātu programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" redzamību, kā arī iekļautu pēc iespējas vairāk jauniešu programmas aktivitātēs, pēc apmācībām dalībnieks apņemas:

-    kopā ar projektu koordinatori pārrunāt pasākuma rezultātus un ieplānot to izplatīšanas aktivitātes;

-    nodrošināt vismaz vienu publikāciju medijos;

-    sešu nedēļu laikā pēc atgriešanās organizēt rezultātu izplatīšanas aktivitāti, iekļaujot vismaz vienu tikšanos ar ieinteresēto mērķa grupu (vismaz 15 personas).

Tāpat jāatceras par atskaišu un segto izmaksu apliecinājumu iesniegšanu!