Stipras ģimenes Daugavpilī

Biedrība "Dagood Studio” ar Jaunatnes Starptautisko programmu aģentūras atbalstu realizēs "ERASMUS+: Jaunatne darbībā” projektu "A Treasure Chest of Family Traditions”.

Projekta mērķis ir ar tradicionālās mākslas un kultūras aktivitāšu palīdzību veicināt jauniešu personīgo efektivitāti, izaugsmes dinamiku un iecietību pret dažādām sociālajām realitātēm.

Jauniešu apmaiņas projekta laikā no 19.05.2017. – 29.05.2017. jaunieši no Latvijas, Rumānijas, Horvātijas, Spānijas un Itālijas izzinās ģimenes svētku tradīcijas dažādās Eiropas valstīs. Tā būs vienreizēja pieredzes un dzīves stāstu apmaiņa, kā arī aktīvi un interesanti pavadīts laiks, mācoties izmantot dažādas pieejamās neformālās izglītības metodes. Tāpat šī projekta ietvaros tiks risināti sociālās iekļaušanas, integrācijas un citi ar etnisko minoritāšu problēmām saistīti jautājumi, piedaloties diskusijās par saistošajām tēmām.

Viens no projekta galvenajiem uzdevumiem ir piedalīties ģimenes festivālā "ZOOMAIFEST”, kur biedrība "Dagood Studio" būs atbildīga ne tikai par mūziku, bet arī par dažādām radošajām darbnīcām un citām svarīgām aktivitātēm.

Novēlēsim biedrībai veiksmi un lai viss izdodās!

 

Informāciju sagatavoja:
Inga Rozenštoka
Biedrība „Dagood Studio”
e-pasts: dagood_studio@inbox.lv