Starptautisks seminārs „EVS – non formal added value in formal context”

Jaunatnes darbiniekiem, apmācītājiem, jauniešu līderiem, projektu vadītājiem, ES programmas „Jaunatne darbībā” 2.apakšprogrammas „Eiropas Brīvprātīgais darbs” (EBD) mentoriem un EBD organizāciju pārstāvjiem, kuriem interesē atklāt, kādi ir ieguvumi, izaicinājumi un iespējas veidot EBD projektus formālās izglītības iestādēs, ir iespēja pieteikties dalībai seminārā „EVS – non formal added value in formal context”. Pieteikšanās: līdz 12. maijam!

Seminārs notiks 2013. gada 12.-15. jūnijā Tallinā, Igaunijā. Semināra laikā būs iespēja izprast dažādus aspektus sadarbībai starp neformālo un formālo izglītību saistībā ar EBD projektiem. Seminārā tiksies dažādi pārstāvji, kas saistīti ar tādiem EBD projektiem, kas notiek formālās izglītības iestādēs (piemēram, bērnudārzi, profesionālās skolas u.c.).

Semināra dalībnieki atklās:
-kādā veidā formālās izglītības iestādes var iegūt no neformālās mācīšanās aktivitātēm (īpaši EBD projektos);
-kādi ir izaicinājumi, īstenojot EBD un neformālās mācīšanās aktivitātes formālās izglītības iestādēs;
-kādus uzlabojumus varētu veikt EBD projektos formālās izglītības iestādēs;
-kā EBD un neformālās izglītības aktivitātes varētu popularizēt formālās izglītības iestādēs.

ES programmas „Jaunatne darbībā” Igaunijas Nacionālā aģentūra veic pētījumu par neformālās mācīšanās ietekmi (uz aktivitātēm, cilvēkiem u.c.) formālās izglītības iestādēs ar EBD projektu palīdzību Igaunijā. Seminārā tiks prezentēti pētījuma pagaidu dati, un pētījums tiks papildināts ar seminārā jauniegūtajiem datiem.

Semināra dalībnieku profils:
-EBD uzņēmējorganizācijas, kas ir aktīvas formālās izglītības jomā;
-EBD nosūtītājorganizācijas, kurām ir pieredze nosūtīt EBD projektos brīvprātīgos, kuru projekta aktivitātes notiek formālās izglītības iestādēs;
-EBD koordinējošās organizācijas, kuru darbs ir saistīts ar formālās izglītības iestādēm;
-Piedalīties var EBD organizācijas vadītāji, brīvprātīgo mentori, EBD apmācītāji vai citas atbalsta personas, kas saistītas ar brīvprātīgajiem un viņu projekta aktivitātēm.
Pieteikties semināram aicinām tikai tos pārstāvjus, kas jau ir saistīti ar EBD projektu īstenošanu.

Darba valoda: angļu
Organizators: ES programmas "Jaunatne darbībā" Igaunijas Nacionālā aģentūra
Līdzfinansējums: LVL 20

Pieteikšanās iespējama  līdz 2013. gada līdz 5. maijam  SALTO-YOUTH Resursu centra tīmekļa vietnē http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-...
Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. Detalizētāka informācija par semināru angļu valodā: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/sem...

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: +37167358069