Starptautisks apmācību kurss „Taking Chances!”

Taking Chances!” ir apmācību kurss jaunatnes darbiniekiem, kas strādā sociālās iekļaušanas jomā, – par to, kā veicināt, lai jaunieši ir aktīvi, izmanto iespējas (t.sk., programmas „Jaunatne darbībā” ietvaros) un iegūst un uzlabo prasmes, kas saistās ar jaunieša sevis vadīšanu (līderību), uzņēmējspēju un iniciatīvu. Apmācību kurss notiks 2013. gada 6. – 11. aprīlī  Nīderlandē (Arnhem). Pieteikšanās: līdz 24. februārim!

Jauniešu uzņēmīgums un personiskā līderība ir nepieciešami, lai jaunieši dzīvē veiksmīgi sasniegtu savus mērķus un spētu atrast sev darbu. Aktīva pilsonība ir pretstats jauniešu kā „upura” lomai un uzvedībai.  „Taking Chances!” ir neformālās izglītības apmācību kurss, un pēc tā dalībnieki  attīstīs dažādus projektus kopā ar jauniešiem, tai  skaitā ES programmā „Jaunatne darbībā”.

Apmācību kursa beigās jūs būsiet:
1.Attīstījuši un praksē pielietojuši savu uzņēmējspēju un iniciatīvas uzņemšanos.
2.Apguvuši instrumentus un metodes, lai savai jauniešu mērķgrupai palīdzētu attīstīt uzņēmējspēju un iniciatīvu.
3.Uzlabojuši savu izpratni par jauniešu iniciatīvu un uzņēmējspēju.
4.Izpratuši, kā apmācībās apgūtais izpaužas jūsu darbā ikdienā.
5.Dalījušies padomos un instrumentos, kā sekmīgi strādāt ar jauniešiem.

Organizators: ES programmas „Jaunatne darbībā” Nīderlandes Nacionālā aģentūra
Darba valoda: angļu
Līdzfinansējums: LVL 20

 „Jaunatne darbībā” ir ES programma, kas piedāvā jauniešiem dažādas iespējas. Jaunatnes darbinieki un pedagogi (īpaši tie, kuri strādā sociālās iekļaušanas jomā) var izmantot šo programmu, lai jaunieši attīstītu personīgo līderību un uzņēmējspēju.
Pieteikšanās apmācību kursam iespējama līdz 2013. gada 24. februārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-...

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. Sīkāka informācija par apmācību kursu angļu valodā:  http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/tak...