Stratēģiska pieeja darbā ar jauniešiem NEET situācijā programmu "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" ietvaros

„NEET jaunietis” kā neveiksminieks ir sabiedrības uzspiests zīmogs, taču jaunietis NEET situācijā ir apstāklis, kuru var pozitīvi izmainīt.”

 

SPI (Strategic Partnership for Inclusion) - NEET
 

Lai veicinātu Eiropas Savienības programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un "Eiropas Solidaritātes korpuss” piedāvāto iespēju iekļaušanu darbā ar jauniešiem NEET*  situācijā, vairākas Eiropas valstu nacionālās aģentūras ir izveidojušas stratēģisku partnerību Starptautiski projekti jaunatnes jomā kā instruments darbā ar jauniešiem NEET situācijā.

Partnerības (SPI) galvenā ideja ir piedāvāt sistemātisku atbalsta pasākumu kopumu organizācijām/institūcijām, kuras ikdienā sniedz atbalstu jauniešiem NEET situācijā vai arī vēlas šo atbalstu sniegt tuvākajā laikā.

Partnerības mērķis: veicināt izpratni par sistemātisku pieeju darbā ar jauniešiem NEET situācijā programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā” un "Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros.

Lai to izdarītu:
-    JSPA apzina organizācijas, kuras ikdienā sniedz atbalstu vai vēlas to sniegt jauniešiem NEET situācijā (tai skaitā potenciālajiem NEET), lai veicinātu to izpratni par sistemātiskas pieejas veidošanu darbā ar mērķgrupu, izmantojot programmu “Erasmus+: Jaunatne darbībā” un "Eiropas Solidaritātes korpuss” sniegtās nacionālā un starptautiska līmeņa iespējas;
-   Tiek veicināta jaunu kopīgu starptautisku projektu īstenošana;
-   Tiek veicināta labas prakses apmaiņa vietējā un starptautiskā līmenī programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā” un "Eiropas Solidaritātes korpuss” ietvaros un ārpus tām.

Šogad vasarā uzsākās ilgtermiņa projekta otrais cikls, kurš ilgs līdz 2020. gada jūlijam un tā ietvaros JSPA kopā ar citu valstu nacionālajām aģentūrām piedāvās:

1.    Nacionāla līmeņa mācības latviešu valodā 2019. gada 28.-29.oktobrī - ar mērķi veidot izpratni par stratēģisku un sistemātisku pieeju darbā ar jauniešiem NEET situācijā, izmantojot programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā” un "Eiropas Solidaritātes korpuss” sniegtās iespējas vietēja un starptautiska līmeņa aktivitātēm.

2.    Kontaktu veidošanas seminārs Prāgā, Čehijā 2019.gada 03.-07.novembrī (angļu valodā) ar mērķi radīt starptautisku vidi, kurā dalībniekiem būs iespēja dalīties savā pieredzē darbā ar jauniešiem NEET situācijā vai projektu izstrādē, dzirdēt dažādus labas prakses piemērus un veidot partnerības tālāko aktivitāšu veikšanai. Šī būs lieliska platforma partneru atrašanai, lai vienotos par kopīgu ēnošanas aktivitāti pēc pasākuma.

3.    Ēnošanas iespēja kādā no ilgtermiņa projektā iesaistītajām valstīm – pēc pasākuma Prāgā (2019. gada novembrī) visiem interesentiem tiks dota iesēja pieteikties ēnošanas aktivitātei un saņemt finansējumu, lai ēnotu kādu organizāciju ārvalstīs vai uzņemtu partneri savā organizācijā. Šī iespēja ļaus padziļinātāk izprast kādas citas valsts praksi darbā ar jauniešiem NEET situācijā, izveidot ciešāku kontaktu un veidot kopīgas iniciatīvas nākotnē. Ēnošanai varēs pieteikties līdz pat 2020. gada maijam.

4.    Personalizēta koučinga programmas pieredzējuša ekspertu pavadībā – organizācijām, kuras sniedz atbalstu jauniešiem NEET situācija ir iespēja pieteikties personalizētai koučinga programmai, kuras ietvaros pieredzējis eksperts sniegs atbalstu sistemātiskas pieejas veidošanā darbā ar jauniešiem NEET situācijā, izmantojot programmu "Erasmus+: Jaunatne darbībā” un "Eiropas Solidaritātes korpuss” iespējas. Tāpat eksperts palīdzes saprast pieejamos resursus, labāko projektu veidu, ar ko sākt, kā atrast partnerus utt.

5.    Pieredzes apmaiņas vizīte Latvijā 2019.gada februārī (angļu valodā) – ar mērķi iepazīties ar Latvijas organizāciju darbu ar jauniešiem NEET situācijā, dalīties ar dažādām metodēm, kā arī veidot ilgtermiņa partnerības.

6.    Projektu darbnīca Igaunijā 2020.gada pavasarī – iespēja iegūt padziļinātu izpratni par projektu veidošanu, attīstīt savas "Erasmus+” vai "Eiropas Solidaritātes korpuss” programmu projektu idejas kopā ar citu valstu dalībniekiem, saņemt konsultācijas un dzirdēt labas prakses piemērus.

7.    "Harvesting” konference Īrijā – dalībniekiem, kuri būs apmeklējuši kādu no augstāk minētajām aktivitātēm un aktīvi strādājuši pie savām projektu idejām būs iespēja apmeklēt konferenci, kurā tiksies jomas eksperti no daudzām ES valstīm ar mērķi dalīties pieredzē iekļaušanas jomā, projektu veidošanā utt. JSPA varēs atbalstīt ļoti ierobežotu skaitu dalībnieku. Tiks dota iespēja pieteikt dalībnieku sarakstā arī jaunieti NEET situācijā.

Uzmanību! Visi atbalsta pasākumi savā starpā ir saistīti un nodrošina pakāpenisku "soļu speršanu”, lai izveidotu organizācijā sistemātisku pieeju atbalsta sniegšanā jauniešiem NEET situācijā "Erasmus+" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" ietvaros. Piedaloties vienā no pasākumiem, jums ir priekšroka dalībai citos pasākumos.

Projekta dalībnieki
-    institūcijas/organizācijas, kas ikdienā sniedz atbalstu jauniešiem NEET situācijā (tai skaitā jauniešiem, kuriem ir risks nokļūt NEET situācijā);
-    organizācijas, kuras vēlas sniegt atbalstu jauniešiem NEET situācijā, tuvākajā laikā iesaistot viņus "Erasmus+" vai "Eiropas Solidaritātes korpuss" piedāvātajās aktivitātēs.

Šajā partnerībā ir iesaistītas 9 “Erasmus+: Jaunatne darbībā” nacionālās aģentūras no Latvijas, Igaunijas, Čehijas, Austrijas, Portugāles, Rumānijas, Lielbritānijas, Itālijas un Francijas.

 

*   Jaunietis NEET situācijā – situācija, kurā jaunietis nav iesaistīts ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās. SPI aktivitātes vērstas arī uz ekspertiem, kuri ikdienā sniedz atbalstu jauniešiem ar risku nokļūt NEET situācijā, piemēram, skolniekiem, kuri skaitās izglītības sistēmā, bet bieži to neapmeklē.

 

Plašāka informācija:
Jana Priedniece
Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļa
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67356258
jana.priedniece[at]jaunatne.gov.lv