Starptautiskas apmācības „Removing linguistic barriers”

Starptautiskām apmācībām „Removing linguistic barriers” var pieteikties tie jaunatnes darbinieki, projektu vadītāji, NVO pārstāvji un programmā „Jaunatne darbībā” iesaistīti vietējo pašvaldību pārstāvji, kuriem angļu valodas zināšanu trūkums vai vājas zināšanas angļu valodā ir barjera, lai izstrādātu starptautiskus projektus. Apmācības notiks 2013. gada 3.-9. novembrī Spānijā (Palma de Mallorca (Balearic Island)). Pieteikšanās: līdz 15. septembrim!

Apmācību kurss „Removing linguistic barriers” sniegs iespēju uzlabot komunikācijas prasmes angļu valodā, lai izstrādātu starptautiskus jauniešu projektus ES programmā „Jaunatne darbībā”.

Apmācību kursa mērķi:
-iedrošināt dalībniekus izstrādāt „Jaunatne darbībā” projektus angļu valodā;
-uzlabot dalībnieku angļu valodas prasmes saistībā ar starptautisko jaunatnes darbu;
-veicināt izpratni par starpkultūru situācijām starptautiskajā komandas darbā un partnerībās.

Apmācību programmas elementi:
-konkrēti uzdevumi, kas ir saistīti ar starptautisko jaunatnes darbu, piemēram, savas organizācijas prezentācija, jauniešu apmaiņas programmas izstrāde, telefona zvani (projekta partneriem u.c.);
-zināšanas un vārdu krājums par programmu „Jaunatne darbībā”;
-gramatikas pamati un vispārējs vārdu krājums, lai spētu komunicēt angļu valodā;
-uzdevumi un simulāciju spēles par komandas darbu starptautiskajā vidē.

Organizators: ES programmas „Jaunatne darbībā” Spānijas Nacionālā aģentūra

Darba valoda: angļu
Līdzfinansējums: LVL 20

20 LVL ir vienīgais dalībnieka ieguldījums, visas pārējās izmaksas (t.sk., ceļa izmaksas) tiek segtas no ES programmas „Jaunatne darbībā” līdzekļiem.

Sīkāka informācija: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/rlb...

Pieteikšanās apmācībām iespējama līdz 2013. gada 15. septembrim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-... Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.