Starptautiskas apmācības par jauniešu iniciatīvas projektu veidošanu „Rethink the World“

Vai tici, ka inovatīvi un radoši cilvēki var padarīt pasauli labāku? Vai tu jau esi vai gribētu būt viens no viņiem? Apmācību kurss par starptautisku jauniešu iniciatīvu projektu vedošanu par tēmu „radošums un uzņēmējdarbība“ sniedz iespēju pārvērst savas idejas rīcībā! Apmācības, kurās aicināti piedalīties jaunieši no Latvijas, Igaunijas, Somijas un Zviedrijas, notiks 2013.gada 22.-25.augustā Pērnavā (Igaunijā). Pieteikšanās līdz 29.jūlijam!

Apmācībās iespēja iegūt:
-    prasmes radīt un attīstīt projektu idejas;
-    zināšanas par prasmīgu projektu pieteikumu sagatavošanu;
-    prasmes un zināšanas veiksmīgu jauniešu iniciatīvas projektu plānošanai un īstenošanai par tēmu „radošums un uzņēmējdarbība“;
-    informāciju par ES programmas „Jaunatne darbībā" piedāvātajām iespējām;
-    iespēju satikt domubiedrus kopīgai starptautiskas jauniešu iniciatīvas īstenošanai!

Kas ir starptautiska jauniešu iniciatīva?
Tā ir iespēja jauniešiem pašiem izstrādāt un īstenot projektu starptautiskā līmenī, pierādīt sev un citiem, ka viņi jau tagad spēj uzņemties atbildību, sniegt ieguldījumu sabiedrības attīstībā, sadarboties ar citu valstu jauniešiem ar līdzīgām interesēm kāda jautājuma risināšanā, vienlaikus mācoties citu valstu pieredzi. Projektu īsteno vismaz 8 dalībnieki (4+4) no divām dažādām valstīm vecumā no 15 līdz 30 gadiem.

Kas var piedalīties?
Jaunieši vecumā no 15 līdz 30 gadiem, ar labām angļu valodas zināšanām, motivāciju aktīvai dalībai apmācībās un interesi par tēmu „radošums un uzņēmējdarbība". Jaunieši, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, apmācībās var piedalīties tikai atbalsta personas - jaunatnes darbinieka - pavadībā.

Dalības maksa ir 20 LVL, kas ir vienīgais dalībnieka ieguldījums. Visas pārējās izmaksas (t.sk., ceļa izmaksas) tiek segtas no ES programmas „Jaunatne darbībā" finansējuma. Detalizēta informācija par nokļūšanu apmācību norises vietā dalībniekiem tiks izsūtīta augustā.

Pieteikšanās apmācībām noris līdz 2013.gada 29.jūlijam, aizpildot anketu: http://euroopa.noored.ee/rethink_the_world.  

Organizatori: ES programmas „Jaunatne darbībā“ Igaunijas, Somijas, Latvijas un Zviedrijas Nacionālās aģentūras.

Papildus informācija:
Agnese Nastaja
Jauniešu iniciatīvas projektu koordinatore
agnese.nastaja[at]jaunatne.gov.lv
Tālr. 67358064