Starptautiskas apmācības „Need-Based Methods Laboratory”

Jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi un cilvēki, kas strādā ar tieši ar jauniešiem vecumā no 13 – 25 gadiem, aicināti pieteikties apmācībām „Need-Based Methods Laboratory - Learning and Partner Finding”, kas ļaus uzlabot jauniešu apmaiņas projektu kvalitāti. Apmācību kurss notiks 2013. gada 28. maijā – 2. jūnijā Somijā (Imatrā). Pieteikšanās: līdz 15. aprīlim!

Apmācību kursa mērķi:
-sniegt izpratni, kāpēc mēs pielietojam metodes jaunatnes darbā;
-veidot izpratni par mācīšanās procesu – atklāt, kā, kur un kāpēc notiek mācīšanās procesi;
-atklāt mācīšanās procesa metodoloģiju un pielāgot to apmācību dalībnieku un jauniešu vajadzībām;
-veidot partnerības.

Līdzfinansējums: LVL 20   
Organizators: ES programmas „Jaunatne darbībā”  Somijas Nacionālā aģentūra
Darba valoda: angļu

Mācīšanās ir būtiska ES programmas „Jaunatne darbībā” projektos. Šīs apmācības „The Need-Based Method Lab” apskatīs, kāpēc ir nepieciešami mācīšanās procesi un kā mēs izstrādājam metodes, lai mācītos. Apmācībās jauniešu apmaiņas tiks uzskatītas kā mācīšanās iespēja, un dalībnieki paši veidos jauniešu apmaiņas projektus. 

Apmācības „The Need-Based Method Lab” sniegs jaunatnes darbiniekiem iespēju apzināties savas darba metodes un attīstīt arī jaunus veidus, kā strādāt ar  jauniešiem. Tiek sagaidīts, ka dalībnieki uz apmācībām ieradīsies ar savām vajadzībām - tas var būt kāds jautājums, kas jauniešus  uztrauc, par ko vajadzētu diskutēt un kam meklēt risinājumu.

Metodes jauniešiem sniedz iespēju uzzināt padziļinātāk par kādu viņiem interesējošu jautājumu. Apmācībās dalībnieki uz jauniešu apmaiņām lūkosies kā uz veidu, lai vienus un tos pašus jautājumus kopīgi izzinātu un atrastu piemērotas metodes, lai par tiem diskutētu.

Apmācību tēmas:
-mācīšanās mācīties; mācīšanās procesu veicināšana;
-jauniešu vajadzības;
-metodes būtība;
-neformālās mācīšanās elementi;
-partnerību veidošana;
-jauniešu apmaiņas kā mācīšanās vide.

Pieteikšanās līdz 15. aprīlim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-...

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. Sīkāka informācija par apmācību kursu angļu valodā: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/nee...