Starptautiskas apmācības „Let's get out!”

Jaunatnes darbinieki, sociālie darbinieki un jaunieši – jums ir iespēja pieteikties starptautiskām apmācībām „Let's get out!”. Apmācībās dalībnieki iepazīs āra aktivitātes, ko var izmantot kā rīku jaunatnes darbā jauniešu sociālās iekļaušanas veicināšanai. Apmācības notiks 2013. gada 19. – 25. augustā Latvijā. Pieteikšanās: līdz 26. jūnijam!

Apmācību kursa mērķi:
-nodrošināt uz sadarbību balstītu mācīšanās pieredzi jaunatnes darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem un jauniešiem, ar ko viņi strādā;
-atklāt sociālās iekļaušanas konceptus un pieejas;
-izstrādāt un izmēģināt āra aktivitātes kā rīku sociālās iekļaušanas veicināšanai;
-sniegt dalībniekiem ieskatu par ES programmas „Jaunatne darbībā” iespējām.

Dalībnieku profils:
-sociālie darbinieki* vai jaunatnes darbinieki (ikviens, kas strādā ar jauniešiem) kopā ar vienu jaunieti, ar ko viņi strādā ikdienā un kurš vēlētos iesaistīties kādā starptautiskajā jauniešu vai sociālās iekļaušanas veicināšanas projektā;
-dalībniekiem nav obligāti jābūt ar iepriekšēju pieredzi ES programmā „Jaunatne darbībā”, bet nepieciešama ir interese par projektu veidošanu šajā programmā;
-vismaz vienam dalībniekam ir jāspēj komunicēt angļu valodā un atbalstīt otru nepieciešamības gadījumā;
-sociālajam darbiniekam/jaunatnes darbiniekam ir jābūt vismaz 18 gadus vecam  vai vecākam; jaunietim jābūt vecumā no 16 – 25 gadiem. Par nepilngadīgajiem jauniešiem apmācībās atbildīgs ir jaunatnes darbinieks vai sociālais darbinieks.

(!) Lai pieteiktos dalībai apmācībās, dalībniekiem (sociālais darbinieks/jaunatnes darbinieks + jaunietis) jāaizpilda viena kopīga pieteikuma anketa. Izvērtēti tiks tikai tie dalībnieki, kas pieteikušies pārī:  (sociālais darbinieks/jaunatnes darbinieks + jaunietis.

Apmācības  ir atvērtas arī dalībniekiem ar īpašām vajadzībām, organizatori var nodrošināt atbalstu (zīmju tulks, asistents, pieejamas telpas un transports utt.).

Visas izmaksas dalībniekiem tiks segtas no ES programmas „Jaunatne darbībā”, pašiem jāsedz tikai transporta izmaksas (nokļūšanai no savas dzīvesvietas līdz apmācību norises vietai un atpakaļ).

Darba valoda: angļu
Organizators: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Pieteikšanās apmācībām iespējama līdz 2013. gada 26. jūnijam, sūtot pieteikuma anketu uz e-pastu: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv 

Sīkāka informācija par apmācībām angļu valodā:  http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/let...

*Ikviens profesionālis vai brīvprātīgais, kas cilvēkiem palīdz viņu ikdienas dzīvē (t.sk., piekļūt veselības aprūpei, valdības atbalstam, tiesiskajai palīdzībai) un palīdz orientēties sarežģītās  dzīves situācijās. Šīs apmācības mērķgrupa varētu būt, piemēram, jaunietis no kādas speciālās iestādes un profesionālis, kas strādā ar šo jaunieti.

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: +37167358069