Starptautiska konference jaunatnes darbiniekiem par dažādu kultūru jauniešiem

2016. gada 14. un 15. oktobrī Latvijas Universitātes Pedagoģijas, Psiholoģijas un mākslas fakultātē no plkst. 14.00 notiks starptautiska konference "Aktīvas līdzdalības veicināšana dažādu kultūru jauniešu vidū"// "Fostering Active Participation Among the Youth of Diverse Cultural Backgrounds", kas notiek "Erasmus+" projekta "NEELI" (Non-formal Education and E-learning for Inclusion) ietvaros.

Konferences mērķis ir aicināt jaunatnes darbiniekus, skolotājus, izglītotājus un citus interesentus, lai dalītos pieredzē, zināšanās par to, kā strādāt ar jauniešiem, kuriem ir migrācijas pieredze un dzīvo starpkulturālā vidē, veicinot viņu iekļaušanu un aktīvu līdzdalību sabiedrības veidošanā. Pamata darba valoda konferencē - angļu. Dalība konferencē bez maksas, iepriekš piesakoties, rakstot uz e-pastu: hppinlatvia@gmail.com.

15.00 ar lekciju uzstāsies Aleksandra Ošiņa un Dr. Liesma Ose, stāstot par jauniešu identitāšu mainību migrācijas procesos.

16.30 notiks Aleksandra Oļeiņikova lekcija/darbnīca, kurā būs ieskats kultūru dažādībā Rīgas kontekstā, kā arī dalīšanās ar pieredzi, strādājot ar krievvalodīgajiem jauniešiem Latvijā jauniešu organizācijā JASMA.

17.30 Dr. Ērika Pičukāne no Valsts valodas aģentūrās sniegs ieskatu par savām zināšanām darbā ar trešo valstu valstpiedrīgajiem valodas mācīšanas kontekstā. Pēcāk plānota zināšanu apmaiņa neformālā gaisotnē.

Sestdien 15. oktobrī, 10.30 lekciju par starpkultūru šoku un iekļaušanās problemātiku sniegs starpkultūru komunikācijas doktorants Ilkhoms Khalimzoda no Tadžikistānas, pieskaroties arī jautājumam par jauniešu radikalizēšanos. 12.00 Aiste Ptakauske, biedrības “Etniskā virtuve” izveidotāja no Lietuvas vadīs darbnīcu par to, kā cilvēkiem dekonstruēt savus pieņēmumus, lai veicinātu efektīvu izglītošanu un komunikāciju.

Konferenci organizē biedrība "Humana People to People" Latvijā, sadarbojoties ar Latvijas Universitāti, Latvijas Universitātes Pedagoģijas Psiholoģijas un mākslas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļu, Starptautisko cilvēces un sociālās zinātnes institūtu. Līdzfinansē Eiropas Savienības programma “Erasmus+” NEELI projekta ietvaros.