Starptautiskā jauniešu izglītības programma „Bridge It!” meklē dalībniekus

Vēl līdz 20.maijam jaunieši vecumā no 18 līdz 28 gadu vecumam tiek aicināti pieteikties dalībai starptautiskajā neformālās izglītības programmā „Bridge It!”.

"Bridge It!" ir īpaši jauniešiem izstrādāta neformālās izglītības programma, kas darbojas no 2012.gada. Tās mērķis ir veicināt komunikāciju un interesi par Baltijas reģionu. Izmantojot neformālās izglītības metodes tiek stimulēta kritiskā domāšana, izpratne par dažādu sociālo aspektu daudzveidību un doti impulsi pilsoniskajai iesaistei. Programmas ietvaros ar mentoru atbalstu jauniešiem tiek piedāvāta iespēja īstenot savas individuālās iniciatīvas un projektus. "Bridge It!" pamatā ir demokrātiskas vērtības – gan komunikācijā, gan darbos un sociālajās pārmaiņās, ko vēlamies panākt.

Programmai „Bridge It!” tiek aicināti pieteikties 18 līdz 28 gadus veci jaunieši, kuri dzīvo Latvijā, Lietuvā, Igaunijā vai Krievijas ziemeļrietumu apgabalā. Īpaši aicināti tiek jaunieši no Latvijas reģioniem. Programmas darba valoda ir angļu. Programma būs saistoša visiem, kurus interesē dažādas pilsoniskās aktivitātes (dalība studentu un skolēnu padomēs, nevalstiskajās organizācijās, iesaiste sociālajās aktivitātēs, brīvprātīgajā darbā u.tml.) un ir vēlme uzlabot vidi sev apkārt.

Programmu veido 4 posmi – ievadseminārs, projektu seminārs, projektu īstenošana un izvērtējuma seminārs. Ievadsemināros šogad tiks apskatītas 2 tēmas „Migrācija: palikt vai aizbraukt” (1.-8.jūlijs, Pelči, Latvija) un „Ekoloģija kā dzīvesveids” (11.-18.jūlijs, Gdova, Krievija). Katrs dalībnieks izvēlas vienu no semināriem, kas kalpo par iedvesmu ideju un viedokļu apmaiņai. Tam seko seminārs Rīgā (7.-11.augusts), kurā tiek sniegtas pamatzināšanas projektu vadībā, kas nepieciešamas, lai dalībnieks veiksmīgi varētu īstenot savu sociālo projektu par sev nozīmīgu tēmu. Programmas noslēgumā visi dalībnieki atkal tiksies Tartu, Igaunijā (27.-30.novembris), lai pārrunātu un izvērtētu paveikto. 

Programmas dalībniekiem uzturēšanos un ēdināšanu semināru norises vietā nodrošina "Bridge It!". Dalībniekiem pašiem jāsedz tikai 50% no ceļa izdevumiem uz semināra norises vietu un atpakaļ.

Pieteikumi semināram tiek gaidīti līdz 20.maijam, aizpildot elektronisku pieteikuma formu: https://docs.google.com/forms/d/1hb57Q3lPkbf7o_jWV8kDkHGtNZiEtlw8eMNWZyfziWA/viewform

Plašāka informācija par programmu „Bridge It!” un detalizēts visu programmas posmu apraksts pieejams oficiālajā mājaslapā: www.bridgeit.eu 

Ar iepriekšējo gadu programmas dalībnieku pieredzi iespējams iepazīties programmas blogā: http://bridgeitprogram.wordpress.com/, bet sekot jaunumiem – sociālajos portālos: https://www.facebook.com/bridgeitprogram un http://www.draugiem.lv/bridgeit/