Sporta konference "SPORTS - izglītība, veselība un karjera"

Sporta konference "SPORTS - izglītība, veselība un karjera" notiks 2014.gada 2.aprīlī, dalībnieku reģistrācija plkst.10.00, Skolas ielā 11, Rīgas biznesa skolas Alumni auditorijā. Vietu skaits ir ierobežots - 60 vietas, jāpiesakās uz e-pastu sporta-apvieniba[at]inbox.lv

Sporta konferenci organizē: biedrība "Latvijas Sporta Apvienība".

Dienas kārtību ir iespējams saņemt uz e-pastu sūtot pieteikumu, konferences sākumā jaunieši ziņos par iegūto informāciju no profesionāliem sportistiem, savukārt sportisti ziņos par savu praktisko pieredzi, bet tiesību speciālisti ziņos par jaunākajām tendencēm sporta jomā (līgumi, darba aizsardzība, nodokļi).

Plānotā auditorija: sportisti, sporta funkcionāri, klubu vadība.

Sporta konferenci atbalsta - Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.
Jauniešu iniciatīvas projekts „JAUNO SPORTISTU SKOLA”