Šonedēļ Rīgā notiks starptautisks forums par radošumu izglītībā

No 26. februāra līdz 28. februārim Rīgā, viesnīcā ''Days Hotel Riga VEF'', notiks starptautisks forums ''Learning Creative Learning'', kura ietvaros tiksies vairāk nekā 50 jaunatnes un izglītības jomā strādājošie no 18 Eiropas Savienības valstīm, lai apgūtu jaunas, radošas mācību metodes un inovatīvas pieejas mācību procesam.

Forums tiek organizēts ilgtermiņa stratēģiskās partnerības projekta ''Creative Learning Cookbook'' ietvaros, ko no 2014. gada rudens īsteno biedrība "Piepildīto sapņu istaba" sadarbībā ar nevalstiskām organizācijām no Igaunijas un Austrijas. Šis projekts turpināsies līdz 2016. gada vidum, un tā mērķis ir uzlabot mācīšanās procesa kvalitāti gan formālās, gan neformālās izglītības kontekstā, attīstot inovatīvas mācīšanās pieejas un metodes, kā arī veicinot pieredzes un labo prakšu apmaiņu starp jaunatnes darbiniekiem, neformālās izglītības apmācību vadītājiem un skolotājiem.

Projekta ietvaros jau ir notikuši trīs starptautiski apmācību kursi, vairāk nekā desmit vietējas apmācības un radošās darbnīcas, un uz to pamata ir tapuši trīs metodiskie materiāli - par radošo rakstīšanu, stāstu stāstīšanu un vizuālo fasilitēšanu - kas ietver daudzveidīgas metodes un ieteikumus, kā šo trīs jomu dažādi elementi var tikt izmantoti darbā ar jauniešiem viņu kompetenču un personiskās izaugsmes veicināšanai. Arī šie metodiskie materiāli plašākai publikai pirmo reizi tiks prezentēti foruma ietvaros.

''Viens no foruma ''Learning Creative Learning'' mērķiem ir parādīt, ka projekts ''Creative Learning Cookbook'' ir kas vairāk par trīs organizāciju un vairāku ekspertu ieceri. Gan publikācijas, gan visas aktivitātes ir visu iesaistīto dalībnieku darba rezultāts, un arī šī foruma dalībnieki kļūs par nozīmīgiem projekta veidotājiem ar viņu ieteikumiem un metodēm, kā veicināt jauniešu radošumu. Viņi arī palīdzēs iedzīvināt projekta atziņas un rezultātus ārpus projektā tieši iesaistītajām valstīm,'' stāsta Deniss Jeršovs, projekta vadītājs Igaunijā.

Pieteikšanās forumam noslēdzās vairākus mēnešus iepriekš, taču plašāka publika tā aktivitātēm var sekot projekta Facebook lapā ''Creative Learning Cookbook''. Tiek piedāvātas arī vairākas nodarbības, kurās var piedalīties jebkurš interesents, tostarp radošās rakstīšanas, zīmēšanas un vizuālās fasilitēšanas darbnīcas. Plašāka informācija par programmu un pieejamajām aktivitātēm ir iekļauta foruma dalībnieku ceļvedī, ko var lejupielādēt šajā adresē: http://ej.uz/3x66

Foruma uzņēmējorganizācija ir biedrība ''Piepildīto sapņu istaba'', neliela nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir nodrošināt jauniešiem ar ierobežotu pieeju augstākās un profesionālās izglītības programmām un ilgtermiņā nenodarbinātiem jauniešiem iespēju iesaistīties neformālās izglītības programmās, apgūt jaunas zināšanas, attīstīt prasmes un talantus. Biedrība piedāvā arī apmācību programmas nevalstiskajām organizācijām, jaunatnes darbiniekiem, apmācību vadītājiem un skolotājiem.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Plašākai informācijai:
Inese Priedīte
projekta vadītāja
Tālr. 29752136
e-pasts: info[at]piepildi.org
www.piepildi.org
facebook.com/creativelearningcookbook