SOHO - Eiropas apmācību kurss EBD atbalsta personām

Apmācību kurss paredzētas personām, kas tieši iesaistītas atbalsta sniegšanā brīvprātīgajiem (mentori, koordinatori, supervisor) no Eiropas Brīvprātīga darba nosūtītāj-, uzņēmēj- vai koordinējošās organizācijas puses. Apmācība notiks no 2012.gada 23. līdz 27.oktobrim Spānijā. Pieteikšanās līdz 2012.gada 15.jūnijam!

Dalībniekiem no nosūtītāj- un uzņēmējorganizācijām jābūt vismaz nelielai pieredzei Eiropas Brīvprātīgā darba projektu administrēšanā (jābūt vismaz brīvprātīgā uzņemšanas vai nosūtīšanas procesā vai vēl labāk jau reālai pieredzei, kā nosūtīt un uzņemt brīvprātīgo). SOHO apmācību kursa mērķis ir palielināt EBD aktivitāšu kvalitāti, attīstot galveno EBD brīvprātīgo atbalsta sistēmas personu kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes).

Apmācību kursa uzdevumi:
-    labāk izprast EBD konceptu kā mācīšanos no darba un attiecīgos EBD kvalitātes aspektus;
-    uzlabot spēju sadarboties un strādāt starptautiskā komandā;
-    pārdomāt lomas, atbilstības un izaicinājumus EBD brīvprātīgo atbalsta sistēmā;
-    palielināt mācīšanās nozīmi EBD un nodrošināt rīkus mācīšanās atbalstam;
-    atbalstīt neformālās izglītības atpazīstamību EBD, ieviešot Youhtpass.

SOHO apmācību kurss veidots, iekļaujot sešus kvalitātes aspektus atbalsta sistēmā personām, kas strādā ar EBD brīvprātīgajiem. Apmācību laikā dalībnieki padziļinās izpratni un vairos kompetences attiecībā uz noteiktiem kvalitātes aspektiem (atspoguļojot praksi – izvēli un iekļaušanu – starptautisku sadarbību – atbalsta sistēmu – mācīšanos EBD – mācīšanās atpazīstamību caur Youhtpass), pateicoties apmācību metožu daudzveidībai, piemēram, simulācija, „case study”, darbs grupās u.c.
Nacionālo aģentūru tīkls organizē vairākus SOHO apmācību kursus gadā. Ieskatu par visiem tuvākajiem SOHO atradīsiet šajā saitē: http://www.salto-youth.net/SOHO/

Apmācību kursa norise: 2012.gada 23.-27.septembris, Spānija.
Darba valoda: angļu
Līdzfinansējums: 30 eiro

V/a „Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra” sedz ceļa izmaksas un apdrošināšanu uz Spāniju. Uzturēšanās, ēdināšanas un vietējā transporta izdevumus sedz Spānijas Nacionālā aģentūra.
Pieteikties apmācībām var līdz 2012.gada 15.jūnijam SALTO-YOUTH Resursu centra tīmekļa vietnē http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soho-in-spain-european-training-course-for-evs-support-people.2489/, kur pieejama sīkāka informācija par apmācībām angļu valodā. Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu.