SOHO - apmācības EBD atbalsta personām

Eiropas Brīvprātīgā darba (EBD) mentorus, jaunatnes darbiniekus vai citas personas, kas ir tieši iesaistītas brīvprātīgo uzņemšanā un/vai nosūtīšanā ES programmā „Jaunatne darbībā”, aicinām pieteikties  starptautiskam apmācību kursam SOHO. Apmācības notiks 2013. gada 16.-20. oktobrī Latvijā. Pieteikšanās: līdz 26. jūnijam!

Apmācības tiek rīkotas, lai uzlabotu EBD aktivitāšu kvalitāti, attīstot kompetences (zināšanas, prasmes un attieksmes) tām galvenajām personām, kas ir iesaistītas brīvprātīgā uzņemšanā, nosūtīšanā un atbalstīšanā. Dalībniekiem no EBD nosūtītājorganizācijām vai uzņēmējorganizācijām jau ir jābūt vismaz nelielai pieredzei EBD procesā (brīvprātīgā nosūtīšana un/vai uzņemšana).

Mērķi:
-iegūt labāku izpratni par EBD kā mācīšanās iespēju un citiem EBD kvalitātes aspektiem;
-uzlabot spēju sadarboties starptautiskā partnerībā;
-pārspriest par lomām, atbildībām un izaicinājumiem EBD brīvprātīgo atbalsta nodrošināšanas procesā;
-paaugstināt izpratni par mācīšanos EBD projektos un sniegt izpratni par instrumentiem, kas atbalsta mācīšanos;
-atbalstīt neformālās izglītības atzīšanu EBD projektos (ar Youthpass jeb Jaunatnes pases palīdzību);
-informēt par nākamo programmu jauniešiem.

Darba valoda: angļu
Organizators: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Pieteikšanās apmācībām iespējama līdz 2013. gada 26. jūnijam, aizpildot pieteikuma anketu un nosūtot uz vladislava.skele@jaunatne.gov.lv

Sīkāka informācija par apmācībām angļu valodā: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/soh...
 
Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: 67358069