Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem

Jauniešiem ir iespēja pieteikties projektā, kur viņi apgūs sociālās prasmes, lai iepazīstinātu ar sevi, saviem mērķiem, talantiem, stiprajām pusēm un spējām, mēģinās noteikt savu lomu komandas darba veikšanai (plānotājs, pētnieks, ideju ģenerators, u.c.). Apmācības palīdzēs jauniešiem atrast domubiedrus. Pieteikšanās līdz 09.septembrim.

Projekta mērķis: nodrošināt inovatīvi preventīvos pasākumus jauniešu sociālās atstumtības un nabadzības riska mazināšanai, īstenojot izglītojošu apmācību spēli jauniešiem par sociālo uzņēmumu veidošanu un veicot pieredzes apmaiņu ar sociāli atbildīgiem uzņēmumiem.
 
Mērķa grupa: 40 jaunieši vecumā no 18 līdz 25 gadiem.

Īstenošanas vieta: Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, 306-1 telpa.

Projekta īstenošanas periods: 01.08.2013. - 31.07.2014.

Programmas ilgums: 80 h.

Galvenās aktivitātes:
1) Individuālās pārrunas ar mērķa grupas dalībniekiem, lai atklātu jauniešu talantus, spējas un prasmes un palīdzētu izvirzīt individuālos mērķus profesionālajā jomā;
2) Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle – praktiska apmācība par sociālo uzņēmumu veidošanu uzņēmējdarbības un sociālo iemaņu un prasmju pilnveidošanai un jauniešu radošā potenciāla attīstīšanai;

Programmas mērķis: izglītot jauniešus par sociālo uzņēmējdarbību, nostiprinot viņos cilvēcisko un valstisko vērtību apzināšanos, atbildības un ētikas principus.

Programmas apraksts:
Jaunieši apgūs sociālās prasmes, lai iepazīstinātu ar sevi, saviem mērķiem, talantiem, stiprajām pusēm un spējām, mēģinās noteikt savu lomu komandas darba veikšanai (plānotājs, pētnieks, ideju ģenerators, u.c.). Apmācības palīdzēs jauniešiem atrast domubiedrus.

Programmas uzdevums – jauniešu komanda spēles veidā izspēlētu nākotnes sociālā uzņēmuma izveidošanas ideju.
Apmācību spēles pamatā tiek modelēta sociālās uzņēmējdarbības situācija, kurā dalībnieki iziet cauri uzņēmuma veidošanas un darbības procesam, meklējot risinājumus dažādās situācijās, pieņemot lēmumus un iejūtoties dažādās lomās (sociālā uzņēmuma vadītājs, darbinieks, pārdevējs, pircējs u.c.).

Apmācības tēmas:
•    Sociālie uzņēmumi Eiropas Savienībā;
•    Sociālo uzņēmumu izveidošanas filozofija un idejas;
•    Organizācijas vadība;
•    Mārketinga vadība sociālajos uzņēmumos;
•    Personāla vadība sociālajos uzņēmumos;
•    Finanšu vadība;
•    Produkcijas/pakalpojumu tirdzniecības organizēšana un pārdošana.
Paralēli teorētisko iemaņu apgūšanai tiks organizētas praktiskās nodarbības, kuru laikā jaunieši radoši strādās komandā, lai, kopīgi sadarbojoties, izstrādātu nākotnes sociālā uzņēmuma ideju. Spēles veidā jaunieši apgūs prasmes, kā, izmantojot savas spējas un talantus, izveidot sociālo uzņēmumu. Nodarbībās tiks akcentētas dzīves pamatvērtības, sava dzīvesceļa apzināšanās, personīgo un profesionālo mērķu izvirzīšana un sasniegšana, iniciatīvas uzņemšanās, motivācija pārvarēt grūtības. Praktiskās nodarbības veicinās apgūto teorētisko zināšanu praktisku pielietojumu, jauniešu radošā potenciāla attīstīšanu, pilnveidos komandas darba iemaņas, attīstot spēju integrēties sabiedrībā un labas sadarbības paradumus:
•    Empātija, izpalīdzība, iecietība;
•    Prasme izveidot komandas identitāti jeb vienotības apziņu un spēja šo vienotību izkopt un uzturēt;
•    Prasme dalīties ar informāciju un deleģēt uzdevumus;
•    Prasme saredzēt un attīstīt grupas biedru talantus, spējas un personības labākās īpašības;
•    Prasme iesaistīt visus komandas dalībniekus aktīvā produktīvā sadarbībā;
•    Spēja diskutēt, argumentēt un vienoties.
Apmācību tēmas palīdzēs risināt sociālās atstumtības jautājumus, jo iekšējs aizvainojums, neticība sev, neapmierinātība, motivācijas trūkums, dusmas kavē jauniešus noticēt savām spējām un virzīties uz rezultātu. Apmācības palīdzēs dalībniekiem paskatīties uz savām problēmām no cita skatupunkta, iegūt prasmi veidot pozitīvu attieksmi pret sevi un līdzcilvēkiem, adekvāti novērtēt savas iespējas, saskatīt potenciālu un patstāvīgi uzņemties atbildību, lai virzītos uz mērķu sasniegšanu.
Darbs būs organizēts 4 grupās 40 jauniešiem (10 jaunieši grupā).
Apmācību beigās dalībnieki saņems apliecinājumus par apgūto mācību kursu.
Apmācības vadīs pieredzējuši biznesa vadības konsultanti.

3) Pieredzes apmaiņa – jaunieši tiks iepazīstināti ar dažāda profila sociāli atbildīgiem uzņēmumiem un darba vidi tajos, lai uzskatāmi parādītu labo piemēru no reāli darbojošos uzņēmumu vides;
Tiks organizēta ekskursija uz sociāli atbildīgiem uzņēmumiem, lai jaunieši iepazītos ar dažāda profila uzņēmumiem un darba vidi tajos.
Jauniešiem būs iespēja pieteikties brīvprātīgajam darbam uzņēmumos, lai iegūtu praksi, strādājot uzņēmumā.
   
Rezultāti:
Noteiktas jauniešu prasmes, talanti, mērķi, iepazīta uzņēmējdarbības vide.
 
Interesentus aicinām pieteikties pa e-pastu: info[@]biznesa-attistiba.lv līdz 9. septembrim.

Projekta nosaukums: ,,Sociālā uzņēmuma izveidošanas spēle jauniešiem”
Līguma identifikācijas numurs: 2012.EEZ/PP/1/MIC/022/004
Projekta īstenošanas periods: 01.08.2013.-31.07.2014.
Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija
 
Biznesa attīstības fonda kontakti:
Tālrunis: 29170763; 29463326
E-pasts: info[@]biznesa-attistiba.lv
Mājas lapa: www.biznesa-attistiba.lv