Skaties tiešraidē starptautisko konferenci "Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā"

Skaties tiešraidē starptautisko konferenci “Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā". Starptautiskās konferences mērķis ir veicināt jaunatnes jomā iesaistīto pušu sadarbību, diskutēt par nepieciešamo atbalstu jaunatnes darbam reģionālā, nacionālā un Eiropas mērogā un uzsvērt jauniešu centru nozīmi jaunatnes darba attīstībā un jauniešu līdzdalības veicināšanā.

Konferencē piedalās 250 dalībnieki – jaunatnes darbinieki (no pašvaldībām, NVO u.c.), jaunieši, izglītības iestāžu un pašvaldību pārstāvji no Latvijas un citām Eiropas valstīm (Šveices, Austrijas, Beļģijas, Norvēģijas, Lietuvas un Igaunijas). 

Darba valodas – latviešu un angļu, uz vietas tiek nodrošināts sinhronais tulkojums.

 

Vairāk informācijas: Atbalsts jaunatnes darbam Latvijas un Eiropas mērogā