Skaties tiešraidē reģionālo jauniešu forumu „Ievirzi Latgali”

Skaties tiešraidē reģionālo jauniešu forumu „Ievirzi Latgali”.

Reģionālās jauniešu konferences „Ievirzi Latgali” mērķis ir apzināt jaunatnes darba lomu un nozīmi jauniešu aktivitātes veicināšanā Latgales plānošanas reģionā, kā arī veicināt jaunatnes darbā iesaistīto pušu sadarbību un pieredzes apmaiņu.

Latgales reģionālajā konferencē vienuviet būs iespēja:

•Satikt 100 cilvēkus, kuri domā, ka jaunieši ir resurss Latgales attīstībai;
•Uzzināt situāciju Latgales plānošanas reģionā jauniešu darba aktivitātes veicināšanas kontekstā;
•Iepazīt jauniešu veiksmes stāstus vietējā un starptautiskā mērogā;
•Gūt jaunu pieredzi un piedzīvot dažādību diskusijās.

Vairāk informācijas: Ievirzi Latgali