Skaties tiešraidē - reģionālais jauniešu forums "Ievirzi Vidzemi"

Skaties tiešraidē reģionālo jauniešu forumu „Ievirzi Vidzemi”Forums norisināsies divas dienas - 9.-10.maijā, Valmierā, Vidzemes Olimpiskajā centrā.

Reģionālā jauniešu foruma „Ievirzi Vidzemi!” mērķis ir veicināt jauniešu iniciatīvu un uzņēmējdarbību Vidzemes plānošanas reģionā.

Vidzemes reģionālajā jauniešu forumā vienuviet ir iespēja:
• satikt 100 cilvēkus, kuri domā, ka jaunieši ir resurss Vidzemes attīstībai;
• uzzināt situāciju Vidzemes plānošanas reģionā jauniešu uzņēmējdarbības un uzņēmējspējas kontekstā;
• iepazīt jauniešu veiksmes stāstus vietējā un starptautiskā mērogā;
• noskaidrot jauniešiem aktuālākās profesijas šodien un rīt;
• attīstīt radošo domāšanu un izprast sociālā uzņēmuma konceptu;
• gūt jaunu pieredzi un piedzīvot dažādību diskusijās.

Vairāk informācijas: Ievirzi Vidzemi