Seminārs projektu iesniedzējiem par e-formu aizpildīšanu

Vēlies īstenot jauniešu apmaiņas un/vai jauniešu iniciatīvas projektu?
Tev ir vēlme izprast, kā pareizāk aizpildīt ES programmas "Jaunatne darbībā" projekta iesnieguma e-formu?
Gatavojies izstrādāt un iesniegt  programmas "Jaunatne darbībā" projektu uz 1. maija vai 1. oktobra termiņu?

Ja atbilde ir "jā", aicinām tieši tevi uz informatīvu semināru 2013. gada 5. aprīlī par jauniešu apmaiņas un iniciatīvas projektu e-formu aizpildīšanu programmā „Jaunatne darbībā”!

Seminārs paredzēts jauniešiem, jaunatnes darbiniekiem un visiem interesentiem, kas vēlas izstrādāt un iesniegt projektu programmā „Jaunatne darbībā” tuvākajā iesniegšanas termiņā.

Seminārs notiks 2013. gada 5. aprīlī Eiropas Savienības mājā, 2. stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā.
Plkst. 11:00 – 13:00 - par jauniešu apmaiņas projektiem;
Plkst. 13:30 – 15:30 - par jauniešu iniciatīvas projektiem.

Ja gatavojies iesniegt projektu uz 2013. gada 1. maija vai 1. oktobra termiņu, tad seminārs tev palīdzēs izprast, kā pareizāk aizpildīt projekta e-formu. Semināra laikā projektu koordinatori tevi iepazīstinās ar projektu iesnieguma formu, izskaidros finansēšanas noteikumus, visbiežāk pieļautās kļūdas, kas radušās, aizpildot e-formas, kā arī atbildēs uz citiem interesentu jautājumiem.

Semināram var pieteikties līdz 2013. gada 3. aprīlim, aizpildot anketu tiešsaistē http://ej.uz/a8fn

Gaidīsim arī tos, kuri nebūs aizpildījuši anketu un pieteikuši savu dalību, tomēr ir motivēti rakstīt projektu!

Kontaktinformācija:

Iluta Stepanova
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Komunikācijas daļas vecākā referente
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
iluta.stepanova@jaunatne.gov.lv
Tālr.:  +371 67356251
Fakss: +371 67358060