Seminārs par sociālo iekļaušanu Eiropas Brīvprātīgajā darbā

Aicinām jauniešu līderus pieteikties dalībai starptautiskā kontaktu veidošanas seminārā "Starting Blocks for Inclusion - CMS for EVS" - par Eiropas Brīvprātīgā darba iespējām sporta un sociālās iekļaušanas jomā. Pieteikšanās: līdz 21. janvārim!

Šis kontaktu veidošanas seminārs veicinās dalībniekiem interesi un izpratni par Eiropas Brīvprātīgā darba iespējām, kā arī ļaus apjaust, kā izmantot sportu brīvprātīgajā darbā. Jauniešu līderi bez iepriekšējas pieredzes Eiropas Brīvprātīgā darbā seminārā varēs smelties labās prakses piemērus, gūstot dziļāku izpratni par Eiropas Brīvprātīgo darbu un iespējām, ko sniedz sports.

Savukārt pieredzējušiem dalībniekiem un organizācijām, kas jau iesaistītas Eiropas Brīvprātīgā darba procesos, šī būs iespēja dalīties ar ieguvumiem, kā arī veidot partnerības projektos, kuros aktivitātes plānotas sporta jomā.

Seminārs notiks 2013. gada 18. – 23. martā  Lielbritānijā.
Organizators: Britu Padome (programmas „Jaunatne darbībā” Lielbritānijas Nacionālā aģentūra)
Darba valoda: angļu
Līdzfinansējums: 30 eiro
Pieteikšanās līdz 2013. gada 21. janvārim SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-calendar/application-procedure/3221/application/
Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsi paroli un varēsi aizpildīt pieteikuma anketu. Sīkāka informācija par semināru angļu valodā: http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/starting-blocks-for-inclusion-cms-for-evs.3200/