Seminārs „Laužam stereotipus!”

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra aicina pašvaldību darbiniekus, jaunatnes lietu speciālistus un nevalstisko organizāciju pārstāvjus un citus interesentus pieteikties dalībai informatīvā seminārā „Laužam stereotipus!” par to, kā veidot un īstenot ES programmas „Jaunatne darbībā” jauniešu demokrātijas projektus un jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektus. Seminārs notiks 2013. gada 25. martā Eiropas Savienības mājā, 2.stāvā, Aspazijas bulvārī 28, Rīgā (plkst. 13.00 – 16.40). Pieteikšanās: līdz 21. martam!

Dalībnieku profils:
-pašvaldību darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji u.c. interesenti;
-nevalstiskās organizācijas, kas strādā ar jauniešu līdzdalības vai jaunatnes lietu jautājumiem;
-dalībnieki ar izpratni vai interesi par jauniešu līdzdalības nozīmi sabiedrības veidošanā;
-dalībnieki ar motivāciju rakstīt un īstenot jauniešu demokrātijas vai jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu.

Seminārā tiks skaidrota Jauniešu demokrātijas projektu un Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu specifika, kā arī prezentēts, kādi formālie un kvalitātes kritēriji jāievēro, lai projekts varētu saņemt ES programmas „Jaunatne darbībā” finansējumu. Semināra laikā savā pieredzē dalīsies arī projektu īstenotāji. Dalībnieki darba grupās varēs izstrādāt iespējamās Jauniešu demokrātijas projektu un Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektu idejas un saņemt konsultācijas par šo projektu izstrādāšanu, iesniegšanu un īstenošanu. Programma

Jaunieši, veidojot jauniešu demokrātijas projektus un jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektus, var labāk izprast, ko nozīmē līdzdalība un kādas ir viņu tiesības un atbildības, iemācās pārliecinošāk komunicēt, labāk apzinās savas iespējas, iemācās sadarboties grupā, apgūst projektu plānošanu, veiksmīgāk spēj pieņemt lēmumus un sadarboties ar pieaugušajiem, labāk prot paust idejas citu valstu jauniešiem, kā arī tiešā veidā uzzina citu valstu pieredzi.

Semināram var pieteikties līdz 2013. gada 21. martam, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē http://ej.uz/gtyd. Vietu skaits ir ierobežots. Rezultāti par apstiprinātajiem semināra dalībniekiem tiks paziņoti 22. martā.

Papildus informācija:

Programma „Jaunatne darbībā” sniedz iespēju darboties neformāli, veidot un īstenot projektus nacionālā un starptautiskā līmenī, sadarboties ar citu valstu jauniešiem, iegūt nozīmīgas prasmes un iemaņas, attīstot jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā.

Jauniešu demokrātijas projekti ir iespēja jauniešiem aktīvi līdzdarboties sabiedrības dzīves veidošanā un ietekmēt dažādus sev un sabiedrībai svarīgus procesus. Jauniešu demokrātijas projektu temati ir Eiropas nākotne un Eiropas jaunatnes jomas politiskās prioritātes, tāpēc projektos jaunieši, sadarbojoties ar lēmumu pieņēmējiem, var risināt sev būtiskas problēmas, ietekmēt lēmumus, ierosināt politiskus lēmumus jaunatnes jomā. Jauniešu demokrātijas projekti ļauj arī uzzināt citu valstu pieredzi kāda jauniešiem būtiska jautājuma risināšanā.

Jauniešu demokrātijas projekti ir starptautiski projekti, kuros iesaistās jaunieši no vismaz 2 programmas dalībvalstīm (vismaz viena ir ES dalībvalsts) un vismaz 2 partneriem no katras iesaistītās valsts.

Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projekti ir iespēja veidot kopējus starptautiskus vai nacionālus seminārus jauniešiem, jaunatnes darbā iesaistītajām un par jaunatnes politiku atbildīgajām personām, lai veidotu dialogu starp jauniešiem un jaunatnes politikas veidotājiem.

Sīkāku informāciju par Jauniešu demokrātijas projektiem un  Jauniešu un jaunatnes politikas veidotāju tikšanās projektiem var atrast saitē http://ej.uz/r8q6.

Kontaktinformācija:

Iluta Stepanova
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
Komunikācijas daļas vecākā referente
Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004, Latvija
iluta.stepanova@jaunatne.gov.lv
Tālr.:  +371 67356251
Fakss: +371 67358060