Seminārs "Get Ready4Youth Entrepreneurship"

Semināram "Get Ready4Youth Entrepreneurship" var pieteikties jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi un kouči, kas vēlas jauniešus mudināt attīstīt savas uzņēmīguma prasmes Eiropas Savienības (ES) programmas „Jaunatne darbībā” projektos. Vienlaikus jaunatnes darbinieki varēs attīstīt savu izpratni un kompetences par jauniešu uzņēmīguma prasmju attīstīšanu. Seminārs notiks 2013. gada 21. - 26. oktobrī Itālijā. Pieteikšanās: līdz 16. jūnijam!

Dalībnieki seminārā atklās veidus, kā palīdzēt jauniešiem īstenot ES programmas „Jaunatne darbībā” projektus un pēc tiem veikt tālākus pasākumus (īpaši pēc jauniešu iniciatīvas projektiem) un jauniešiem pašiem veidot savus uzņēmumus vai organizācijas.

Seminārā tiks apskatīti projektu īstenotāju labās prakses piemēri, ko varēs izmantot, lai dalītos pieredzē ar pašreizējiem un topošajiem projektu īstenotājiem. Semināra laikā tiks atklāti konkrēti veidi (praktiski piemēri, metodes, rīki, padomi u.c.), kā jaunatnes darbinieki var atbalstīt jauniešus, kuri vēlas uzsākt savu uzņēmējdarbību. Lai veicinātu starpsektorālo sadarbību, uz semināru tiks uzaicināti arī formālās izglītības un biznesa vides pārstāvji.

Semināra mērķi:
-noskaidrot jauniešu uzņēmīguma prasmju nozīmi dažādās kultūrās un valstīs;
-identificēt iespējamos ieguvumus no uzņēmīguma prasmju attīstīšanas ES programmā „Jaunatne darbībā”;
-prezentēt gadījuma studijas, kur „Jaunatne darbībā” projektos redzami uzņēmīguma prasmju attīstīšanas turpinājuma pasākumi;
-dalīties pieredzē ar rīkiem un metodēm, kas palīdz iedrošināt un sagatavot jauniešus uzsākt uzņēmīguma aktivitātes, kas būtu turpinājums viņu  „Jaunatne darbībā” projektam;
-identificēt resursus un izaicinājumus, kas nepieciešami, lai īstenotu jauniešu uzņēmīgumu attīstošas iniciatīvas;
-dalīties pieredzē un labās prakses piemēros uzņēmīguma prasmju attīstīšanas jomā starp spēlētājiem šajās jomās: neformālā izglītība, formālā izglītība un biznesa vide;
-iedrošināt starptautiskās un starpsektorālās partnerības un identificēt resursus nākotnes sadarbībai.

Semināra dalībnieku profils:
-dalībniekiem jābūt koučiem vai jaunatnes darbiniekiem, vai jauniešu līderiem, kas pārstāv kādu organizāciju vai jauniešu grupu,
-vismaz 18 gadus veci dalībnieki,
-ar pieredzi jauniešu atbalstīšanā īstenot ES programmas „Jaunatne darbībā” projektus, 
-ar interesi vai pieredzi attīstīt jauniešiem  uzņēmīguma mācīšanos, 
-dalībnieki, kas ir gatavi dalīties pieredzē ar metodēm, instrumentiem un labās prakses piemēriem uzņēmīguma prasmju attīstīšanas jomā,
-dalībnieki ar vēlmi pielietot un nodot tālāk seminārā iegūtās zināšanas.

Darba valoda: angļu
Organizators: SALTO Līdzdalības Resursu centrs
Līdzfinansējums: LVL 20

20 LVL ir vienīgais dalībnieka ieguldījums, visas pārējās izmaksas (t.sk., ceļa izmaksas) tiek segtas no ES programmas „Jaunatne darbībā” līdzekļiem.

Pieteikšanās semināram iespējama līdz 2013. gada 16. jūnijam  SALTO Resursu centra tīmekļa vietnē: http://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=/tools/european-training-...

Lai elektroniski aizpildītu anketu, vispirms jāreģistrējas SALTO tīmekļa vietnē. Tad uz savu norādīto e-pastu saņemsiet paroli un varēsiet aizpildīt pieteikuma anketu. Sīkāka informācija par semināru angļu valodā:  http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/sem...

Papildus informācija:
Vladislava Šķēle
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projektu koordinatore
E-pasts: vladislava.skele@jaunatne.gov.lv
Tālrunis: 67358069